Vinnerloddet

Er det kommunepolitikerne som skal avgjøre hvem som er best faglig skikket til å drive fysioterapi?

Publisert Sist oppdatert

I Hadsel kommune i Nordland satte formannskapet den faglig funderte innstillingen til side, og tildelte driftstilskuddet til fysioterapeuten som vikarierte i stillingen.

Leder i Region Nord, Hans Leo Dagsvik, påpeker i denne utgaven av Fysioterapeuten at driftstilskuddsordningen skal sikre at kommunenes innbyggere får et så godt helsetilbud som mulig, slik de har krav på.

Ble dette ivaretatt i Hadsel? Fysioterapeuten som fikk tilskuddet var ikke engang blant de fire som det faglige utvalget hadde innstilt til intervju.

På Lørenskog sitter en manuellterapeut som har tapt penger på en investering i Drammen. I 2007 kjøpte Thomas Larsen seg inn i et institutt til markedspris, eierandelen var tilknyttet et driftstilskudd på 50 prosent. Da han solgte seg ut sju år senere, opplevde han at Drammen kommune gikk inn og bestemte hvem som skulle overta.

Det var nye spilleregler. Larsen tapte 300.000 kroner.

Ca. 2.800 av NFFs medlemmer er selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftstilskudd. Felles for disse er at de driver næring med kommunale midler. I et slikt farvann sier det seg selv at det må det være klare kjøreregler for å sikre forutsigbare arbeidsforhold for terapeuten, og et best mulig tilbud til pasienten.

Virksomhetsleder i Drammen kommune, Anniken Blichfeldt Muren, sier det slik:

– Det er en utfordring å håndtere avtaler som dreier seg om privat næring, samtidig som de er en del av det kommunale helsetilbudet.

Avtalen mellom NFF og Kommunenes Sentralforbund (KS) har som intensjon å regulere samarbeidet mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen. Problemet er at ASA 4313 gir stort rom for tolkning. Stort nok til at kommunene i realiteten kan gjøre som de vil, så lenge de holder seg på riktig side av Forvaltningsloven. Det er dessuten frivillig å delta; Oslo og Drammen er eksempler på kommuner som helt eller delvis står utenfor ordningen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd er svært viktige aktører med hensyn til fysioterapitilbudet i kommunene. Samtidig er et driftstilskudd «make or break» for de fleste privatpraktiserende.

Kan vi være bekjent av at det er politikere eller betalingsevne som skal avgjøre hvem tilskuddet skal gå til, at tildelingen blir et slags lotteri med fast inntekt i potten?

NFFs rolle er å fremme det beste for fysioterapifaget, samt å ivareta utøvernes arbeidsforhold. Begge deler vil ha godt av en tilstramming i avtaleverket rundt tildelingen av driftstilskudd.

Av Tone Elise Eng Galåen, journalist