Landets største annonseorgan for fysioterapeuter

Fysioterapeuten er landets største fagtidsskrift for fysioterapeuter. Hver dag leses vi av flere tusen fysioterapeuter på nett og vårt magasin sendes til nærmere 10.000 fysioterapeuter ni ganger i året.

Vi leses av både privatpraktiserende fysioterapeuter og fysioterapeuter ansatt ved norske sykehus og i kommuner. Cirka 3.500 av dem driver egen næring. Flere av fysioterapeutene i kommuner og ved sykehusene, sitter i sentrale stillinger og har blant annet stor innflytelse på innkjøp av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr.

Gjennom oss, kan du nå et stort flertall av fysioterapeuter.

Annonsere

Tidsskriftet på papir og nett er landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter

...både når det gjelder produktannonser, stillingsannonser og annonser for møter og kurs.

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!

Nettsidene oppdateres jevnlig med nyheter for fysioterapeuter.

I 2020 kommer bladet ut med 9 numre, alle på papir, med 48-60 sider hver gang.Innhold, layout og omfang er det samme på begge plattformer.Vår utgiver, Norsk Fysioterapeutforbund, organiserer det store flertallet av fysioterapeutene i Norge og bladet sendes til alle medlemmer. Et økende antall fysioterapeuter er dessuten aktive brukere av våre nettsider, www.fysioterapeuten.no

Fysioterapeuten er redaksjonelt uavhengig og styres etter redaktørplakaten.Bladet er opplagskontrollert av Den Norske Fagpresses Forening, DNFF.

Stillingsannonser kun på nett!

Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.100 + mva. Bestilling sendes til [email protected]Annonseteksten legges ved som et word-dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.Husk å oppgi fakturaadresse og eventuelt bestillingsnummer.

Produktannonse på nettet? Flere muligheter og formater!

Fysioterapeuten.no har ca. 28.000 unike besøkende og 65.000 sidevisninger hver måned. Vi har totalt fem plasser. Hver plass kan deles på to annonsører med 50% visning. Format: JPG.Skyskraper, 2 stk. Størrelse 180 x 500 pix.Per stk. kr. 7.600 per md.Knapp, 3 stk. Størrelse 180 x 150 pix.Per stk. kr. 5.500 per md.

Kontakt HS Media: Stine Korntorp, [email protected]

Utgivelsesplan 2020:
Nr. Matriellfrist manus, produkt- og kursannonser Stillingsannonser kun på nett! Utgivelse
103.01Stillingsannonser legges ut fortløpende.29.01
231.0126.02
328.0225.03
402.0406.05
515.0510.06
631.0726.08
704.0930.09
807.1004.11
913.1109.12

Annonsepriser 2020

Annonsekontor produktannonser: HS Media ved Stine KorntorpStine Korntorp, tlf.direkte: 62 94 69 74, mob. 936 32 963, [email protected] Kontoradresse: Brannstasjonsvegen 4, 2260 KirkenærPostadresse: Postboks 80, 2261 Kirkenær Internett: www.hsmedia.no

Format 4 farger Sort
1/1 side: 180 x 247 Utfallende: 210 x 280 + 4mm19.20012.800
1/2 side: 180 x 122 - 88 x 24712.5008.000
1/4 side: 180 x 58 - 88 x 1228.8505.100
1/8 side: 180 x 27 - 42 x 1225.5503.600
2/1 side33.900
Baksiden: 210 x 21521.200

Spesialplassering: 10% tillegg.Tillegg for setting/utforming av annonse.

Bilag: Løse og innstiftede bilag etter avtale.

Rabatter

Produktannonser:3-5 innrykk: 5%6-8 innrykk: 8%9-12 innrykk: 15%

Annonsekontor stilling og kurs: Kirsten StiansenTlf. 41 31 81 88Epost: [email protected]

Stillingsannonse på nett: kr. 4.900.

Møter og kurs (spaltebredde 88 mm):Per sp mm: kr. 38.Kurs-/møteannonse kun på nett: kr. 3.900.

Alle kursannonser som står på trykk legges også ut på våre nettsider noen dager før utgivelse.

Kursannonser: 10% rabatt ved 2. gangs innrykk av samme annonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling.