Velkommen til Fysioterapeuten

Norges største tidsskrift for fysioterapeuter

Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund og er det største fagtidsskriftet for norske fysioterapeuter. Vår papirutgave kommer ut ni ganger i året og har et opplagt på 10.000 eksemplarer.

I tillegg driftes vår nettside med aktuelle fagartikler og redaksjonelle artikler jevnlig. Vi har cirka 57.000 besøkende på våre nettsider hver måned.

For våre annonsører tilbyr vi plass både i papirutgaven, på nett og på våre nyhetsbrev. På våre nettsider kan du også ha ledig stilling annonser.

Vi tar mål av oss å reflektere alle sider av norsk fysioterapi, og vil være aktuelle for fysioterapeuter som jobber på sykehus, i kommuner samt private fysioterapeuter med eller uten driftsavtale.

I tillegg ønsker vi å være aktuelle for alle de ulike sidene av fysioterapi. Norsk Fysioterapeutforbund har i alt 13 ulike faggrupper som representerer bredden i norsk fysioterapi. Som fagtidsskrift vil vi bidra til å synliggjøre alle spesialistene våre.

Kontakt oss
Kirkegata 15,
0153 Oslo
Telefon 977 99 603
Epost: [email protected]