Økt trygghet og mestring med velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser, ifølge en rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Publisert

17 familier med til sammen 18 barn i kommunene Drammen og Horten har prøvd ut 22 ulike teknologier i alt fra en uke til ett år. Nasjonalt senter for e-helseforskning har fulgt utprøvingen. Prosjektrapporten «Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og oppsummerer at velferdsteknologi har et stort potensiale for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Tilpasses alder, behov og interesse

-Hvis brukeren settes i sentrum og teknologien tilpasses alder, behov og interesse, blir teknologibruk meningsfull og lystbetont og fremmer motivasjon, engasjement og samarbeid. Dette krever at man unngår stigmatiserende teknologiutforming og gir god opplæring, oppfølging og har et langsiktig perspektiv for utprøving, ifølge rapporten.

Barna og ungdommene som deltok var i alderen 9-26 år. Forskerne har intervjuet foreldrene og noen av barna om erfaringene. Både barn og foreldre opplevde teknologien som overveiende positiv.

Mestring med velferdsteknologi

Utprøvingen er en del av Nasjonalt program for velferdsteknologi, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målet var å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skulle støtte hvert enkelt barns eller ungdoms habilitering og rehabilitering, og bidra til at foreldrene kunne kombinere arbeid med omsorg.

Teknologiene som er prøvd ut dekker fire områder:

  • Språk og kommunikasjonsteknologi
  • Teknologi til tid, planlegging og struktur
  • Lokaliseringsteknologi
  • Samhandlingsteknologi
  • Økt selvstendighet

Les mer på Helsedirektoratets nettsider. Last ned rapporten (PDF)