Teori og praksis

Hva skal til for å ruste fremtidens fysioterapeuter for hverdagen etter studiet? Er det forretningsmessige godt nok vektlagt på utdanningene?

Publisert Sist oppdatert

Denne problemstillingen løfter vi i denne utgaven av Fysioterapeuten. Her møter du en som har forsøkt å arbeide helprivat, og som blant annet stiller spørsmål ved i hvilken grad man skal markedsføre sine tjenester som helsepersonell. Samtidig har vi også snakket med Kristine Nilsen i Moss. Hun har drevet helprivat siden starten, og har klart å bygge sin egen virksomhet tuftet på hardt arbeid og gode tilbakemeldinger. Hvorvidt det er utdanningsinstitusjonene som skal sørge for at fysioterapeuter besitter nok kunnskap om å drive butikk og markedsføring får være et åpent spørsmål.

Bruken av velferdsteknologi er på fremmarsj i fysioterapitjenesten. Vi har besøkt Bydel Nordstrand i Oslo, hvor man legger til rette for at eldre med opptrenings- og rehabiliteringsbehov skal få kvalitetssikret egentrening i hjemmet. Treningen er i gang med et raskt tastetrykk. Teknologien følger med på utførelsen av øvelsene, og brukeren får umiddelbar tilbakemelding på om det gjøres korrekt eller ei. Brukerne rapporterer at de er fornøyde, og bydelen kan høste gevinsten i form av både tid og ressurser spart. Man forventer at gevinstene vil være enda større i kommuner med spredt bosetting og/eller større areal. Samtidig minner fagmiljøet på Nordstrand om at teknologien ikke kan erstatte den menneskelige kontakten mellom pasient og behandler, men den er et godt supplement.

Menneskelig kontakt og opplevelse av å være inkludert er viktig for oss alle. Kanskje gjelder dette i enda større grad de som har kjempet seg ut av rusavhengighet, og nå forsøker å stable en ny hverdag på beina. I forbindelse med at VM i gatefotball nylig ble arrangert i Oslo, inviterte Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til seminaret «Being marginalized – opening doors to participation». Her fikk de fremmøtte blant annet høre de sterke historiene til Trond Henriksen, André Olsen og Ken Wick, som vi gjengir i dette nummeret. Til sammen har de rik erfaring med kriminalomsorgen i Norge. De understreket viktigheten av en god fysioterapitjeneste, som kan hjelpe slitne kropper til en ny start og være en ventil for menneskelig kontakt under soning.

Rektor Curt Rice ved HiOA understreket også viktigheten av praksis blant marginaliserte da han besøkte fysioterapistudentene som arbeidet som støtteapparat under VM i gatefotball. Han ønsker mer av den samfunnsorienterte praksisen HiOA tilbyr via et prosjekt i dag, og mener dette er en del av høgskolens samfunnsoppdrag.