Charlotte Schanke vil bli hjerte- og lungefysioterapeu. Foto: Irene Mårdalen
Charlotte Schanke vil bli hjerte- og lungefysioterapeu. Foto: Irene Mårdalen

Charlotte Schanke – en av mange som vil bli fysiospesialist

Våren 2020 gjennomførte Charlotte Schanke (40) NFFs veiledningskurs fordi hun vil bli spesialist. Det er hun ikke alene om.

Publisert Sist oppdatert

Antallet søkere til nettkursene i veiledning har eksplodert etter korona. Kurset er obligatorisk for alle som satser på en spesialistgodkjenning.

Dette kan fysioterapeuter bli spesialister i

 • Allmenn fysioterapi
 • Barne- og ungdomsfysioterapi
 • Eldre
 • Folkehelse
 • Helse og miljø, ergonomi og arbeidshelse
 • Hjerte- og lungefysioterapi
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Manuell terapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologisk fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Revmatologisk fysioterapi

Schanke er spesialfysioterapeut ved seksjon for fysioterapi og sosialmedisin på Rikshospitalet. I høst har hun planer om å bli ferdig spesialist i hjerte- og lungefysioterapi.

- Det er på høy tid jeg blir spesialist. Jeg var ferdig utdannet fysioterapeut i 2004, gjennomførte turnus i 2005 og har siden jobbet i det offentlige. Hjerte- og lungefysioterapi har ligget mitt hjerte nært hele tiden. Det er et krevende og utfordrende fagfelt, og det trives jeg med, sier Schanke.

Nyttig veiledningskurs
Hun er fornøyd med veiledningskurset, og mener det er bra at det er obligatorisk for alle som vil bli spesialister.

- Jeg lærte hvordan jeg stiller gode spørsmål, samt hvordan jeg knytter teori og praksis sammen. Det er et kurs jeg har hatt stor nytte av, sier Schanke.

Hun er glad for at hjerte- og lungefysioterapi har fått mer oppmerksomhet etter koronakrisen, og håper det fører til at faget får høyere status.

Nå blir hun spesialist
Denne høsten er planen å fullføre spesialistutdanningen. Schanke skal blant annet ha praksis på et annet arbeidssted og har Anne Kristine Brekka som veileder.

Schanke er ikke den eneste som velger veiledningskurset til NFF i år. Nettkursene arrangeres som hovedregel to ganger i året, men i år gjennomføres fem kurs. Alle er fulltallige.

- Responsen er og har vært formidabel. Vi har mange på venteliste, og har allerede bestemt at vi skal ha fire kurs til neste år, sier seniorkonsulent Susanna Vemo i NFF

Dette kreves

For å bli spesialist, må du ha en masterutdanning i fysioterapi eller annet helsefag. I tillegg kreves det at du har jobbet minst 50 prosent innenfor fagfeltet i tilsammen to årsverk. Du må også ha hatt ett eller to årsverk med veiledet praksis i spesialfeltet.

- Hittil i år har vi registrert 13 nye som har startet på spesialistutdanningen i 2020. Vi får dog stadig nye henvendelser og jeg har inntrykk at av nettkurs er noe alle får gjennomført i disse dager, sier rådgiver Dora Sif Oskarsdottir i NFF.

Det er Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som godkjenner alle søknader om spesialistgodkjenning. Hittil i år har to nye blitt godkjent.

Flere vil bli spesialister?

Hun har grunn til å tro at økningen i antallet som vil ta veiledningskurset, blant annet skyldes at flere vil bli spesialister.

Du kan bli spesialist i hele 14 ulike retninger i regi av NFF. De ulike spesialistgodkjenningene er: