Skuldersmerter: Fraråder operasjon

Pasienter med subacromialt smertesyndrom skal ikke opereres, men i stedet tilbys fysioterapi. Ny kunnskap har ført til nye internasjonale anbefalinger.

Publisert Sist oppdatert

En fjerdedel av alle voksne har på ett eller annet tidspunkt opplevd smerter i skulderen, uten en konkret årsakssammenheng. For både pasienter og helsepersonell er det viktig å være klar over at over halvparten blir bra av seg selv i løpet av seks måneder.

Subacromialt smertesyndrom, impingement- eller rotator cuff syndrome blir det gjerne kalt på godt norsk. Kjært barn har mange navn, og i det store og hele går dette ut på det samme. «Sekkediagnosen» er gjerne subacromialt smertesydrom – eller vondt i skulderen.

Behandlingen i begynnelsen består som regel av smertestillende medisiner, injeksjoner og øvelsesterapi.

Noen blir ikke bra

Men det er en gruppe, som på tross av behandling, ikke blir helt bra. Dette kan gå ut over både jobb og fritid. Kort sagt, livet. Hva gjør vi med disse menneskene?

Mange av disse pasientene har blitt, og blir, tilbudt dekompresjonskirurgi, som gjerne består av å fjerne slimpose (bursae acromialis) og knokkelvev på acromion. Tross manglende evidens av denne typen operasjon, har bruken av denne typen kirurgi økt voldsomt på verdensbasis de senere år.

Ingen større effekt af operasjon

British Medical Journal (BMJ) utga i februar nye internasjonale anbefalinger for behandling av voksne med subacromialt smertesyndrom. Anbefalingene bygger på to systematiske litteraturoversikter. Disse har identifisert studier som har sett på hvor stor effekt kirurgi skal ha før man bør tilby dette som behandling.

Ferske studier viser dessuten at såkalt placebo-kirurgi er like effektivt som denne typen skulderkirurgi.

Fysioterapi skal forsøkes

Selv om man ifølge anbefalingene ikke vet hvilken type fysioterapibehandling som er den beste ved langvarige skuldersmerter, tyder all forskning av en viss kvalitet på at trening og øvelser i alle tilfeller skal forsøkes før kirurgi vurderes. Trening og øvelser, alene eller sammen med NSAIDs og evt. injeksjoner, viser seg nemlig i litteraturen å ha god effekt på langvarige skuldersmerter.

Anbefalinger til både pasienter og behandlere

Et panel av pasienter, klinikere og forskere står bak anbefalingene, som henvender seg både til behandlere og pasienter. Tanken er at pasienter og behandlere skal bruke dem i sine vurderinger av hvordan langvarige skuldersmerter skal behandles.

Les artikkelen i BMJ:

Per Olav Vandvik et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline. BMJ 2019;364:1294