Skadefri viser deg hvordan 50 prosent av alle idrettsskader kan forebygges

Fra Fysioterapeuten 9/2019. 

Hege Heiestad, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, MSc idrettsfysioterapi og seniorrådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole [email protected]

Christine Holm Moseid, legespesialist og forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole.

Kaja Funnemark, MSc idrettsfysioterapi og rådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Jobber også klinisk som fysioterapeut på NIMI, Ullevål.

Emilie Bratt Jakhelln, MSc idrettspsykologi og coaching og rådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole.

Denne teksten ble akseptert 31.10.2019. Teksten er vurdert redaksjonelt. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Senter for idrettsskadeforskning ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000, som et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse. Utgangspunktet var eksisterende miljø ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter ved Ullevål universitetssykehus. Dette var knutepunktet i utviklingen av et nasjonalt forskningsnettverk. Om lag 40 forskere er tilknyttet senteret, som ledes av professor Roald Bahr og professor Lars Engebretsen. Senter for idrettsskadeforskning er i dag anerkjent som et av verdens ledende forskningsmiljø innenfor idrettsmedisin.

De siste 15-20 årene har vi, gjennom solid dokumentasjon fra forskning verden rundt, lært to ting: 1) Det er altfor mange skader i idretten (noen av disse fører til at barn og ungdom slutter med idrett og kan til og med gi varige mén). 2) Mange av disse skadene kunne vært unngått.

På nettsiden www.skadefri.no er innholdet utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang til oppdatert informasjon om idrettsskader – med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og de mest alvorlige skadene. Hovedmålgruppen er aktive utøvere, trenere og foreldre. Skadefri har som mål å nå frem til utøvere og trenere med praktisk, brukerrettet informasjon, som treningsprogrammer og praktiske tips. Øvelsene er både prestasjonsfremmende og skadeforebyggende, og er et perfekt hjelpemiddel i klinisk praksis for fysioterapeuter. Mange fysioterapeuter bruker allerede nettsiden og appen (lastes ned gratis i App Store eller Google Play) aktivt til sine pasienter.

Målrettede, forebyggende programmer (ofte strukturerte øvelsesprogrammer brukt i oppvarming til trening eller konkurranse) kan forebygge 50% av alle skader. Dette gjelder for en rekke av de vanligste skadetypene, som f.eks. kne-, ankel- og lårskader, på tvers av en rekke idretter. Forskningssenterets nettside www.klokeavskade.no beskriver denne forskningen i detalj.

Vi vet altså at 50% av alle idrettsskader kan forebygges, og vi vet mye om hvordan forebyggingen bør gjøres. Denne kunnskapen vil Skadefri-teamet bruke de tre neste årene på å formidle og sette ut i praksis, både gjennom digitale verktøy, trenerutdanningen, undervisningsopplegg for toppidrettskoler og ved å arrangere klubbkvelder for klubber og idrettslag i hele landet.

Vit og vis at forebygging funker!