Samarbeid for pasientens beste

At større er bedre er vel en sannhet med modifikasjoner. 

Publisert Sist oppdatert

Samtidig har vi sett at fysioterapeuter i både Oslo og Molde den seneste tiden har kjempet for å bevare sine fagavdelinger, og de har vunnet. Gode faglige argumenter har blitt lyttet til, om enn i noe varierende hurtighetsgrad. Et samlet fagmiljø byr på en mer robust tjeneste, og fysioterapeuter som kan dra nytte av hverandres kompetanse.

Kloke hoder i Aust-Agder har også sett verdien av størrelse når det gjelder fysioterapitjenesten. Som du kan lese i denne utgaven av Fysioterapeuten, samarbeider en rekke kommuner om å få på plass flere spesialisthjemler. Her har et spleiselag basert på innbyggertall blitt løsningen, og de hardt pressede spesialistene som allerede arbeider i området kan forhåpentlig se frem til både kortere ventelister, mulighet for faglig samarbeid og ikke minst en bedre tjeneste for pasientene. Fire spesialisthjemler inngår i samarbeidet – en psykomotoriker, en manuellterapeut, en barnefysioterapeut og en spesialist på lymfødem.

I motsetning til slagordet et blomsterprydet politisk parti benytter, er det dessverre ikke slik at «alle skal med» i Østre Agder-samarbeidet. De fleste kommunene har gått helhjertet inn, mens et par har sluttet seg til tre av fire spleisehjemler. Én kommune hevder å kunne klare brasene på egenhånd. Det er godt å ha tro på egne ferdigheter, men man skal vel samtidig kjenne sine begrensninger. Åmli kommune mener kompetanseheving av den kommunalt ansatte fysioterapeuten vil være nok. Det skal bli spennende å følge statistikken over gjestepasienter i de øvrige samarbeidskommunene i tiden som kommer.

Lokaldemokratiet står sterkt i Norge, og et av de viktigste prinsippene er at vanlige folk representerer nettopp vanlige folk. Da blir man også sittende med ulik kompetanse rundt om i kommune-Norge. I utgangspunktet bør det være uproblematisk i den informasjonsalderen vi lever i, men som man ser av saken fra Aust-Agder kan det allikevel gi uheldige utslag. Heldigvis er ikke den lille kommunen, eller tua, Åmli stor nok til å velte samarbeidslasset – et samarbeid vi tror vil bli lagt merke til ut over NFFs region Sør-Øst.

Av Kai Hovden, journalist