Trond Hammer i sykesengen. Foto: Privat.
Trond Hammer i sykesengen. Foto: Privat.

Fikk opplæring fra spesialist takket være egen video

Takket være Trond Hammers egne videoer, har fysioterapeutene i hjemkommunen hans fått opplæring om behandling av ryggmargsskadde. Sunnaas ønsker mulighet til å benytte video i epikriser.

Publisert

Politimannen Trond Hammer ble lam etter en sykkelulykke i 2015. Da han kom hjem etter opphold på Sunnaas Sykehus og CatoSenteret, opplevde han at fysioterapeutene hjemme i hans egen kommune hadde liten erfaring med ryggmargsskadde.

Heldigvis ante han råd og sørget for at spesialistene ved Sunnaas Sykehus og CatoSenteret, hvor Hammer får oppfølging, spilte inn videoer med øvelser Hammer gjør.

- Jeg ble raskt klar over at fysioterapeuter i min egen kommune hadde liten kunnskap om min skade. Jeg ble også redd for ikke å få den behandlingen jeg var avhengig av for å fungere i hverdagen, sier Hammer.

To privatpraktiserende fysioterapeuter Hammer har fått behandling hos, har vært nysgjerrige og villige til å lære. De ble med Hammer til Sunnaas og CatoSenteret, for å se hvordan spesialistene behandlet ham.

I tillegg sørget politimannen for at det ble filmet under behandlingene. På videoene ser du hvilke øvelser han gjør, samtidig som fysioterapeuten forklarer hvordan øvelsen skal gjennomføres.

Står høyt på ønskelisten

Foto: Sunnaas Sykehus
Foto: Sunnaas Sykehus

Fysioterapeutene ved Sunnaas Sykehus opplever ofte at ansatte i kommunene samt privatpraktiserende fysioterapeuter mangler kunnskap om blant annet ryggmargsskader.

- Video og bilder som en del av journalføringen, vil være et nyttig verktøy for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Det er lettere å forstå, se og lære blant annet hvordan øvelser gjennomføres, hvordan vi trener forflytning og hvordan hjelpemidler brukes, sier fagsjef i fysioterapi Vivien Jørgensen (bildet) ved Sunnaas Sykehus.

Nå benyttes video og bilder stort sett hvis fysioterapeuten og pasienten sammen bestemmer seg for å gjøre det. Da filmer gjerne fysioterapeuten med pasientens egen telefon.

Jørgensen ønsker seg en langt mer permanent løsning hvor video og bilder kan benyttes systematisk. Helst en løsning som er integrert i den elektroniske journalen.

For å få til det, må nye retningslinjer til. Et prosjekt SINTEF har fått ansvaret for, skal nå se på muligheten for å bruke video og bilder i forbindelse med undersøkelser av barn. Prosjektet starter i juni i år og skal være ferdig om tre år.

Du kan lese mer om prosjektet her

- Vi er såkalt partner i det prosjektet, blant annet fordi vi rehabiliterer barn med komplekse behov som trenger oppfølging hjemme, og fordi vi også tenker at løsningene de kommer frem til der enkelt kan overføres til voksne, sier Jørgensen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter og fysioterapeuter i kommunene, som skal følge opp pasienter etter rehabiliteringsopphold, kan i dag hospitere på Sunnaas sykehus HF. Det skjer som oftest når en pasient er i siste fase av rehabilitering på sykehuset og snart skal sendes hjem.

I tillegg finnes det en nettside med en stor øvelsesbank med norsk tekst for ulike typer lidelser som ryggmargsskade, samt at landsforeningen for ryggmargsskadde har utarbeidet et hefte med treningsøvelser for rullestolbrukere. 

Les mer om den er 

- Det er forståelig at mange privatpraktiserende fysioterapeuter mangler kunnskap om spesielle tilstander. Hospitering hos oss, nettsider med øvelser og skrevne journaler er bra. Bilder og video vil være et spesielt nyttig tilleggsverktøy, sier Jørgensen.

Glad for filmene

Fysioterapeut Gunnar Opsahl ved Fysioterapisenteret Hønefoss – som nå behandler Hammer – hadde liten erfaring med ryggmargsskadde før han fikk Hammer som pasient. Han er glad for å ha videoer som viser øvelser, samt at han har fått opplæring av spesialistene.

- For meg er – og har det vært – en spennende faglig utfordring. Jeg har lært mye gjennom spesialistene ved CatoSenteret, samt videoer av Trond under behandling. Han kan klare mye selv, men en del av øvelsene trenger han hjelp til, sier Gunnar Opsahl.

Ønsker du inspirasjon til øvelser? Følg lenken her