- Fysioterapeuter er best i verden på rehabilitering, mener forbundsleder Gerty Lund. Nå vil hun løfte rehabiliteringer inn på politikernes bord. Foto: Irene Mårdalen
- Fysioterapeuter er best i verden på rehabilitering, mener forbundsleder Gerty Lund. Nå vil hun løfte rehabiliteringer inn på politikernes bord. Foto: Irene Mårdalen

Utvalg må til for å løfte og fornye rehabiliteringen mener forbundsleder

Rett rehabilitering til riktig tid kan begrense kirurgiske inngrep og medisinbruk. Nå ønsker Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) et offentlig utvalg som skal vurdere tilbudet i hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Rett før koronapandemien satte Norge på pause, tok forbundsleder Gerty Lund til orde for å se på habilitering og rehabilitering med nye øyne.

- Vi vet at rehabiliteringstilbudet varierer enormt fra kommune til kommune. Vi kan for eksempel ikke forvente at fysioterapeuter i små kommuner vet like mye om alle rehabiliteringsløp uavhengig av sykdom eller skade. Fysioterapeuter i store kommuner kan i større grad spille på hverandre, sier Lund.

I sommer har det blitt kjent at flere kommuner fjerner fysioterapistillinger og avtaler. I tillegg viser tall fra Norsk pandemiregister at halvparten av covid-19-pasientene sliter med pusten så lenge som tre måneder etter innleggelse.

Samtidig er det fortsatt pasienter som trenger rehabilitering for andre skader og sykdommer, og leger rapporterer om pasienter som har blitt verre under koronastengningen - fordi de ikke fikk behandling. 

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson ønsker en nasjonal plan om rehabilitering. En plan NFF ønsker velkommen.

- Vi er i en situasjon hvor det er lett å tenke at vi får flere, ikke færre, pasienter som trenger behandling av blant annet fysioterapeuter. Vi trenger derfor å være på ballen raskt. Rehabilitering bør være tilgjengelig når pasienten skrives ut fra sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. Hvis du må vente lenge for å få behandling, er risikoen stor for at du settes tilbake fysisk og mentalt, sier Lund.

Hun mener et offentlig utvalg bør se på mulighetene for å kartlegge rehabiliteringskompetansen i norske kommuner, samt se på hva som må til for å løfte og forbedre kompetansen og muligheten for å få behandling.

- Fysioterapeuter er best i verden på rehabilitering, spesielt når de jobber tett sammen med leger og ergoterapeuter, for å nevne noen andre faggrupper. For at pasientene skal få et så godt rehabiliteringstilbud som mulig, må vi sikre at tilbudet blir mer likt uavhengig av hvor pasienten bor. For å få til det, trenger vi et utvalg som ser på muligheter, sier Lund. 

Hun foreslår at utvalget blant annet må vurdere hvordan tjenestene skal finansieres, hvordan de skal organiseres, hvilken kompetanse som trengs samt hvordan helsepersonell kan jobbe tverrfaglig.

- Vi må blant annet vurdere hva som er viktigst for pasienten. Behovet for kompetanse eller nærhet til tjenesten. Det kan være at for å få lik rehabilitering må man organisere det ulikt i forskjellige deler av landet, sier Lund.