Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legger ned varmtvannsbasseng

Om en knapp måned stenger Diakonhjemmet Sykehus i Oslo sitt varmtvannsbasseng. Det er bare ett i rekken av mange sykehusbasseng som stenger.

Publisert

800 brukere, de fleste revmatikere, rammes av nedleggelsen ved Diakonhjemmet. Dette skriver VG.

Bakgrunnen for nedleggelsen er spørsmålet om opphold i slike basseng skal defineres som behandling eller trening, ifølge Journalen, medlemsbladet for Oslo legeforening som har dekket problemstillingen i en rekke artikler.

Mistet refusjon

Frem til 2010 var dette definert som spesialisert behandling.

– Men i 2010 definerte Helsedepartementet at trening i varmtvannsbasseng ikke lenger falt inn under spesialisthelsetjenesten, sier Anders Mohn Frafjord, administrerende direktør ved Diakonhjemmet Sykehus, til VG.

Fra da av mistet også sykehuset refusjon fra Helfo for bassengbehandling. Nå defineres tilbudet som trening, og er en del av kommunens ansvar. Dette ble stadfestet i et brev fra helsedepartementet i 2013.

-Ikke oversikt

– Mange andre sykehus har stengt sine basseng med samme begrunnelse.  RadiumhospitaletRikshospitalet, Martina Hansens Hospital og sykehuset i Kristiansund, sier Frafjord.

Helsedepartementet opplyser at de ikke har oversikt over hvor mange varmtvannsbasseng som er stengt på landsbasis.

Les mer i VG