- Ungdom trenger psykomotorisk fysioterapi

- Psykiatrisk fysioterapi er fraværende både i skolen og i barne- og ungdomspsykiatriske sentre, skriver Gro Cecilie Meisingseth Montarou i et innlegg i bladet Psykisk Helse.

Publisert Sist oppdatert

Montarou, som er psykomotorisk fysioterapeut, viser blant annet til ungdomsblader som skriver om ”figurkroppen”, den ytre kroppen med dets utseende og overflate.

- Den opplevende kroppen viskes ut, den som er sentrum for erfaring og informasjon om følelser, fantasier og tanker. Oppblåste ufunksjonelle biceps-muskler, en hard ”six pack”, spente lår og rumpe egner seg lite for å snakke om vanskelige situasjoner, tanker og følelser av en mer eksistensiell karakter, skriver hun.

No-body-tilstand

Montarou mener at de unge står i fare for en ”no-body-tilstand”, der kroppens signaler ikke gis følelsesmessig mening. Det oppstår en splittelse mellom kropp og sjel, og en fremmedgjøring hvor sykdom kan oppstå.

- Psykomotorisk fysioterapi er en offentlig godkjent behandlingsform, som forener den gjensidige sammenhengen mellom psykiske og fysiske symptomer, skriver Montarou, som tar til orde for at fysioterapi i psykisk helsevern bør vedtas som en ”skal-tjeneste” på statlig nivå.

Ventelister for undom

- Alle omorganiseringene i psykisk helsevern og tilsvarende pålegg om å spare, har resultert i at svært mange spesialiserte fysioterapeuter i psykisk helsevern for barn og unge er blitt overtallige. I Oslo er det for eksempel ingen fysioterapeuter som jobber i BUP, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, eller døgnavdelinger, skriver Montarou, og viser til lange ventelister for ungdommer som henvises til privatpraktiserende psykomotoriske fysioterapeuter i kommunen.

- Dette er pasienter, pårørende og andre hjelpere fortvilet over, siden de ikke får virksom behandling når de trenger det.

(Innlegget er publisert i Psykisk Helse nr. 3/2014, og er her noe forkortet.)