Avtalefysioterapeut Alexander Thorgersen i Larvik i Vestfold frykter det blir for grovmasket om de bare skal forholde seg til to trinn i prioriteringsnøkkelen istedenfor fire. (Foto: privat)
Avtalefysioterapeut Alexander Thorgersen i Larvik i Vestfold frykter det blir for grovmasket om de bare skal forholde seg til to trinn i prioriteringsnøkkelen istedenfor fire. (Foto: privat)

Skeptisk til to prioriteringstrinn istedenfor fire

Det kan være mer hensiktsmessig å ha to prioriteringstrinn istedenfor fire for avtalefysioterapeutene, mener forskere. Avtalefysioterapeut Alexander Thorgersen er skeptisk.

Publisert Sist oppdatert

En ny studie viser at avtalefysioterapeuter prioriterer i to trinn, og ikke fire, slik prioriteringsnøkkelen legger opp til.

Dette fant forskerne:

837 henvendelsesskjemaer fra avtalefysioterapeuter i to kommuner ble samlet inn.

Fysioterapeutene hadde satt prioritet 1-4 på disse, og skrevet en begrunnelse.

Forskerne fant bare to tydelige skiller; mellom de pasientene som må tas raskt, og de som kan vente.

Det var ikke ensartede skiller mellom prioritet 1 eller 2, og mellom prioritet 3 og 4.

– Fysioterapeuter med driftstilskudd gjør en god jobb med å prioritere i vår studie, og de begrunner valgene bra. Men vi fant bare to tydelige skiller; at de skiller mellom de pasientene som må tas raskt, og de som kan vente. Fysioterapeutene vurderte ganske likt rundt nyopererte og de som nettopp var utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. De får tilbud innen tidsfristen. Men ellers var det ikke helt lik praksis på om pasienter havnet på prioritet 1 eller 2, det var ikke noe tydelig skille. Det var heller ikke noe tydelig skille mellom prioritet 3 og 4, sier fysioterapeut Aina Paulsen. Til daglig jobber hun på Ahus, men har ledet FYSIOPRIM-prosjektet «Vondt å vente» sammen med psykomotoriker og avtalefysioterapeut Gro Askland Øyehaug.

Studien til Paulsen og Øyehaug på prioriteringsnøkler er publisert i Fysioterapeuten nr. 4/2020 og kan leses her.

– For grovmasket

Forskerne mener at man med to prioriteringstrinn vil ligge nærmere måten spesialisthelsetjenesten jobber på. Avtalefysioterapeut Alexander Thorgersen i Larvik i Vestfold er ikke overbevist.

– Jeg frykter at det blir for grovmasket, at nivåene da vil flyte litt for mye i hverandre, særlig for de med lange ventelister. Innenfor hvert av de to nivåene vil det da være en del pasienter som burde kjappere inn enn andre, og da tenker jeg at disse fort kan ende med å vente litt lenger. Så jeg tenker at vi bør ha minst tre trinn, eller kanskje beholde de fire trinnene, men at det beskrives tydeligere hva som gjelder for hvert trinn, sier han.

Åpen for å teste

Fysioterapeut Karine Veim Baraa i Indre Østfold kommune er derimot åpen for forskernes ideer.

De to fysioterapeutene synes det kan være utfordrende å prioritere, og tenker at nøklene ikke tar høyde for alt de må vurdere.

Forskerne fant at de lokale nøklene ofte ikke ga noe godt svar på hvordan fysioterapeutene skulle ta høyde for alvorlighet, nytte og ressursbruk. Les hvilke funn de gjorde, og hva de to avtalefysioterapeutene tenker om disse i Fysioterapeuten eblad.