Pensjonert fysioterapeut Roar Høidal er kritisk til at for mange fysioterapeuter velger å fokusere på friske pasienter..
Pensjonert fysioterapeut Roar Høidal er kritisk til at for mange fysioterapeuter velger å fokusere på friske pasienter..

«Vi har ikke behov for så høyt utdannede personlige trenere»

Fysioterapeuter satser på feil pasientgruppe når de velger å trene friske fremfor å fokusere på pasienter med alvorlige skader, mener Roar Høidal.

Publisert

Den pensjonerte fysioterapeuten fra Kongsberg reagerer etter flere artikler om fysioterapeuter som også velger å jobbe som personlige trenere.

- Vi er helsepersonell og bør først og fremst fokusere på å behandle de som virkelig har behov for oss. Satt på spissen mener jeg for mange heller velger å behandle overtråkk fremfor alvorlige trafikkskadde. Vi har kanskje for stort fokus på trening, sier Høidal.

Nedprioriterer hardt rammede pasienter

Gjennom sin praksis på Kongsberg, har han bevisst valgt å behandle pasienter med langvarige og/eller kroniske lidelser. Pasienter med slag, MS, ALS, trafikkskadde og barn med medfødte problemer har kommet øverst på hans prioriteringsliste.

Nå mener han å se en trend hvor fysioterapeuter nedprioriterer de pasientene som krever behandling over tid, og som kan være utfordrende å behandle.

- Som fysioterapeuter må vi orke å stå i behandling som varer over år, ja, kanskje over årtier. Vi må hegne om disse pasientene fordi de trenger oss. Dessverre ser jeg en tendens til at fysioterapeuter heller vil jobbe med friskere og mindre krevende pasienter. Derfor velger de kanskje å bli både fysioterapeuter og personlige trenere. La oss ikke snevre oss til å bli treningsfysioterapeuter, sier Høidal.

Selv fikk han en a-ha-opplevelse da han som nyutdannet fysioterapeut møtte barn med medfødte skader.

- Jeg kom fra toppidretten og hadde først utdannet meg ved Norges idrettshøgskole før jeg ble fysioterapeut. Jeg trodde jeg skulle jobbe med friske idrettsutøvere, men da jeg så hvilke behov blant annet syke barn har, var jeg ikke i tvil om hvem jeg ville prioritere i mitt yrkesliv, sier Høidal.

Rakker ikke ned på fysioterapeuter som er PTér

Han forstår at spesielt nyutdannede fysioterapeuter uten jobb i ren fortvilelse velger å bli personlige trenere for å tjene penger.

- Jeg ønsker ikke å sparke etter de som ikke får jobb. Samtidig mener jeg det er lettere å få jobb som fysioterapeut enn det mange hevder. Du må blant være villig til å flytte. Eller du kan starte for deg selv. Jeg kjenner flere som raskt har fått fulle pasientlister selv uten driftstilskudd, sier Høidal.

Han er ikke i tvil om at fysioterapeuter som jobber som personlige trenere kan gjøre en god forebyggende jobb, og at de til en viss grad kan behandle gjennom trening. Likevel mener han det er feil prioritering.

- Hvis det er fysioterapeut du vil jobbe som, bør du jobbe med det og ikke som fysiotrener eller personlig trener. Så høyt utdannende personlige trenere har vi ikke behov for, sier Høidal.