Fysioterapeuter som jobber som personlige trenere må vite når de jobber etter helsepersonelloven og når de ikke gjør det.
Fysioterapeuter som jobber som personlige trenere må vite når de jobber etter helsepersonelloven og når de ikke gjør det.

Lett å trå feil når du er både fysioterapeut og PT

Fysioterapeuter som velger å jobbe som personlige trenere balanserer på kanten av helsepersonelloven, og kan miste autorisasjonen hvis de trår feil. Det viser en gjennomgang fra juridisk avdeling i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert Sist oppdatert

- En fysioterapeut er helsepersonell og må forholde seg til loven. En personlig trener jobber med frisktrening, og trenger ikke forholde seg til helsepersonelloven. Når en fysioterapeut velger å jobbe som begge deler, stilles det store krav til rolleforståelse, sier juridisk rådgiver Steinar Gløer Aarum i NFF.

Han viser blant annet til at fysioterapeuter diagnostiserer, behandler og trener pasienter mens en personlig trener normalt utfører treningsveiledning.

Juridisk rådgiver Steinar Gløer Aarum i NFF.
Juridisk rådgiver Steinar Gløer Aarum i NFF.

Helsepersonelloven stiller krav

Bestemmelsen om hva helsehjelp er, er vid. Vilkåret er derimot at det gis av helsepersonell. Fysioterapeuter forebygger, habiliterer og rehabiliterer pasienter, og regnes derfor som helsepersonell. En personlig trener yter ikke helsehjelp, ifølge gjennomgangen.

- Fysioterapeuter som også jobber som personlige trenere må derfor være bevisst hvilke oppgaver han eller hun påtar seg og hvilke råd som gis. Du kan i utgangspunktet ikke yte helsehjelp under en time hvor du opptrer som PT, selv om du er autorisert fysioterapeut, sier Aarum.

Han påpeker at fysioterapeuter er bundet av en rekke lover og forskrifter, mens det ikke er egne lover eller forskrifter som regulerer jobben til en personlig trener.

Journalføring og internkontroll

Fysioterapeuter forplikter seg blant annet til å føre journal, ha internkontroll for helseopplysninger, varsle kommunen når de starter fysioterapivirksomhet og ha egen forsikring hos norsk pasientskadeerstatning. I tillegg er fysioterapeuter underlagt taushetsplikt.

Brudd på reglene kan føre til advarsler og i verste fall kan du miste autorisasjon.

- Mange som trener med personlig trener har skader, sykdom og plager som de ønsker hjelp med. Det kan derfor være utfordrende både for kunden og fysioterapeuten som jobber som PT å skille rollene. Når de jobber som PT, kan de kun gi treningstips og de kan ikke behandle, sier Aarum.

Forpliktet av loven

Han viser til at hvis fysioterapeuten under en PT-time yter helsehjelp, er fysioterapeuten forpliktet til å følge reglene i helsepersonelloven, uavhengig om du under timen har tittel som PT eller fysioterapeut. I tillegg mener han det skal lite til før hjelpen anses som helsehjelp, tatt i betraktning den vide definisjonen av helsehjelp.

- Når du jobber kombinert som PT og fysioterapeut, kan du ikke gi råd eller behandle kundens skader eller plager slik du ville gjort som fysioterapeut. Hvis du gjør det, må du følge forsvarlighetskravet, journalføringsplikten, taushetsplikten og en rekke andre krav, sier Aarum.

Du kan lese hele vurderingen fra juridisk avdeling her.