Pasientenes behov for fysioterapi tar ikke koronapause

Koronapandemien kommer til å ta tid, derfor er jeg bekymret for pasientene våre som nå mister fysioterapibehandling, og dermed viktig hjelp til å trene opp eller opprettholde viktig funksjonsnivå.

Publisert

Koronapandemien beslaglegger store ressurser i samfunnet. Å bekjempe dette krever en nasjonal dugnad. Alle må bidra for å hindre smitte. Helsepersonell må trå til for å yte tilstrekkelig helsehjelp til de som trenger det. Jeg har sagt det før, men sier det igjen -Fysioterapeuter har viktig kompetanse som det er stort behov for, også nå.  

- Koronatjeneste for helse-Norge 

Det foregår en storstilt mobilisering for å ivareta de som blir syke med korona i både spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Som helsepersonell er fysioterapeutene viktige i denne mobiliseringen. Vi bidrar så godt vi kan, vi sporer koronasmitte, vi tar koronatelefon, vi jobber som helsesekretærer på legekontor og tar vakter som pleiemedhjelpere på sykehjem.

Samtidig er det slik at andre diagnoser ikke tar koronapause. De menneskene som hadde behov for fysioterapi før koronautbruddet har fortsatt behov. Det er fortsatt slik at daglig får noen slag, hjerteinfarkt, brekker armer og ben. Som fysioterapeuter har vi, slik jeg oppfatter det, fortsatt et ansvar for å følge opp disse pasientene så godt det lar seg gjøre innen rammene smittevernrutinene pålegger oss. 

Som fysioterapeuter, både ansatte og selvstendig næringsdrivende med og uten driftsavtale, så må vi fortsette å gi pasientene gode helsetjenester. Vi må fortsette å hindre smitte ved å følge smittevernrutinene. Vi må følge opp pasientene med video- og telefonkonsultasjon så langt det lar seg gjøre. Vi må bidra der kommunen eller helseforetaket trenger vår kompetanse som helsepersonell.

-Prioritering av helsehjelp under koronapandemien 

Likeverdig tilgang til offentlig helsetjeneste er et grunnleggende prinsipp i Norge. Kriteriene for prioritering; nytte, ressurs og alvorlighet skal alltid ligge til grunn og vurderes samlet for hver pasient. Det er fysioterapeuter kjent med i hverdagen. Nå kan vi komme til å måtte prioritere hardere og si nei til pasienter som vi ellers hadde tatt inn.

Helsedirektoratet publiserte 25. mars et notat som skal gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten støtte i de krevende prioriteringsbeslutningene vi står i nå og fremover. Konkrete vurderinger er overlatt til kommunene da det nå er store geografiske variasjoner i utbredelsen av covid-19. 

Slik det er i dag må vi alltid ta hensyn til smitte først. Både for å hindre at vi blir smittet, og at pasientene blir smittet. Derfor er det dessverre sik at noen pasienter må få utsatt sin behandling. Jeg håper at de pasientene vi kan behandle via tiltak som video- eller telefonkonsultasjoner eller andre måter der smittevernhensynene kan ivaretas mottar fysioterapibehandling, også nå. Vi bør ikke svikte pasientene våre.

Og som Bent Høie sa på en pressekonferanse: «Det handler om å gjøre det normale i en unormal situasjon, nemlig at folk får hjelp, selv om en ikke møtes på behandlerkontoret eller fysioterapeutbenken».

-Fysioterapeuter bidrar

Kriser skaper nye muligheter og kan skape nye samhandlingsarenaer. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å gripe sjansen og skape gode løsninger sammen. Det er behov for oss alle for å komme gjennom dette.

Det er mange dyktige fysioterapeutledere der ute. Dere står også i en krevende situasjon. Vi ser at fysioterapeutene i dag etterlyser ledelse. Kommunene må nyttiggjøre seg den enorme ressursen fysioterapeutene er. Mange fysioterapeuter er usikre på om de kan behandle noe i det hele tatt. 

Jeg håper at dere ser hvilken ressurs de er, og at dere benytter alle fysioterapeutene der de kan gjøre best nytte og der det er mest behov for dem. 

Kommunen må ved hjelp av kommunens fysioterapikompetanse koordinere tjenesten, prioritere hva som er nødvendig behandling og kanalisere pasientene til tjenesten. Både avtalefysioterapeuter og ansatte er en del av kommunehelsetjenesten. Kommunen må få oversikt hva som kan tilbys hvor og av hvem.

Jeg hører mange eksempler på fysioterapeuter som bidrar på nye måter. Mange følger opp pasientene via videokonsultasjoner, noen møter pasienten ute, noen jobber på fastlegekontor og noen jobber med smittesporing. Noen jobber i fullt smittevernutstyr og tar vare på de aller sykeste. Fysioterapeuten har intervjuet mange fysioterapeuter som jobber på nye måter. Det gjør meg stolt å vite at jeg er leder for et forbund som organiserer så mange dyktige fysioterapeuter som hver og en bidrar i helsetjenesten og som fremmer faget. Min applaus går til dere.

Som jeg har sagt før: Vi kjenner alle på sterk uro, men midt oppe i denne uroen blir jeg så imponert over hvordan alle puster dypt inn, bretter opp ermene og gyver løs for å finne løsninger. 

På våre nettsider kan du finne informasjon om smittevern og brevet fra helsedirektoratet.