Trening hjelper ved Parkinsons sykdom

En ny studie fra Karolinska Institutet viser nå at eldre mennesker med Parkinsons kan bedre balanse og gangfunksjon ved hjelp av et forskningsbasert treningsprogram.

Publisert

Treningsprogrammet, som er basert på vitenskapelige prinsipper for trening og er relatert til symptomer på Parkinsons sykdom, fokuserer på gang- og balansetrening. Programmet kombinerer motoriske og kognitive øvelser som trengs i dagliglivets aktiviteter, som eksempelvis å gå på ulike underlag og samtidig løse et relativt enkelt matematisk problem.

Parkinsons sykdom er en nevrologisk lidelse som foruten tremor og stivhet er kjennetegnet ved svekket gange og balanseevne. Ca. 22.000 personer i Sverige har fått påvist sykdommen. I Norge er tallet ca. 8.000. Det oppstår gjennomsnittlig ca. 200 nye tilfeller av Parkinsons sykdom per million mennesker per år, men med større hyppighet i høy alder.

I den aktuelle studien, publisert i Journal of Neurorehabilitation and Neural Repair, inkluderte forskerne 100 personer over 60 år med mild til moderat Parkinsons sykdom. Halvparten av deltakerne ble randomisert til en kontrollgruppe som fikk leve som vanlig, og halvparten til en treningsgruppe som fikk balansetrening tre ganger per uke i ti uker.

Dagliglivets aktiviteter

Resultatene viser at balansekapasitet bedres i treningsgruppen. De gikk raskere og tok flere steg sammenlignet med kontrollgruppen. Forskerne var også i stand til å se en positiv innvirkning på aktiviteter i dagliglivet og av hvor mange skritt deltakerne i treningsgruppen gikk per dag.

- Medisiner har vist seg å ha begrenset effekt på balanseproblemer blant denne gruppen av pasienter, noe som gjør det nødvendig å finne alternativer. Bedre balanse og gangfunksjon kan redusere risikoen for å falle, og gir verktøy for å bli mer fysisk aktive, som i sin tur ikke bare har positive effekter på sykdommen, men også forbedrer livskvaliteten og forlenge livet, sier Erika Franzen, fysioterapeut og førsteamanuensis ved Institutt for nevrobiologi ved Karolinska Institutet. Franzen ledet studien.

Referanse:

The Effects of Highly Challenging Balance Training in Elderly with Parkinson’s Disease: A Randomized Controlled Trial . David Conradsson, Niklas Löfgren, Håkan Nero, Maria Hagströmer, Agneta Ståhle, Johan Lökk, Erika Franzén.Journal of Neurorehabilitation and Neural Repair, online 21 January 2015, doi: 10.1177/1545968314567150