Manuellterapeut Svein Kristiansen. Foto: Irene Mårdalen
Manuellterapeut Svein Kristiansen. Foto: Irene Mårdalen

Ønsker færre injeksjoner – etterlyser tettere samarbeid med leger

Manuellterapeut Svein Kristiansen opplever at kortisonbehandlinger kan forverre plagene til en pasient. Han oppfordrer leger og fysioterapeuter til å jobbe tett sammen for å hindre unødvendige injeksjoner.

Publisert Sist oppdatert

- Min erfaring er at for mange leger setter kortisonsprøyter uten å vite hva som feiler pasienten. De har ingen spesifikk diagnose. I enkelte tilfeller gjør kortisonsprøyten ting verre, sier Kristiansen.

Som manuellterapeut i Fredrikstad, får han jevnlig inn pasienter som har gått til fastlegen med uspesifikke muskel- og skjelettsmerter. Det er ifølge Kristiansen vanskelig å stille diagnoser for denne pasientgruppen, både for leger og fysioterapeuter.

Injiseres for ofte

Selv om legene ikke vet hva som er det sannsynlige problemet, velger enkelte likevel å injisere kortison.

- Forleden hadde jeg to pasienter etter hverandre som begge hadde fått blinde injeksjoner, uten å få en diagnose. Ingen av behandlingene hadde hatt effekt, og da sendes de til meg og håper nærmest på at jeg kan utrette mirakler. Det kan jeg selvsagt ikke, sier Kristiansen.

Frustrasjonen var så stor, at han la følgende melding på Twitter:

Hvem går i bresjen for å 100% forby 1) blinde kortisonsprøyter ved uspesifikke MSK-plager og 2) bruk av nåler som "behandling" av alle typer MSK-plager?

Bør vurdere fysioterapi først

Kristiansen mener legene i større grad må sende pasienter med uspesifikke muskel- og skjelettplager direkte til fysioterapeuter, eller til leger som har kompetanse på å finne rett diagnose.

Selv kan han bruke opptil flere konsultasjoner for å komme frem til riktig diagnose. Det gjør han blant annet ved å lansere 3-4 hypoteser for pasienten, og eliminere etter hvert som ulike tiltak skrider frem.

- Når jeg får en ny pasient med uspesifikke plager, lanserer jeg flere hypoteser, forhører meg med pasienten om han eller hun er enig, og så gjør vi tiltak på bakgrunn av én og én hypotese. Pasienten er til enhver tid informert om hvordan vi jobber sammen for å forhåpentligvis finne rett behandling, trening eller andre tiltak, sier Kristiansen.

Pasienter ønsker raske løsninger
Han innser at det er vanskelig både for legene og fysioterapeutene å tilfredsstille denne pasientgruppen. De har ofte hatt smerter over lang tid, har stor tillit til at leger og fysioterapeuter skal hjelpe dem og de ønsker at problemet fikses raskt.

- Det betyr likevel ikke at vi kan sette i gang behandlinger uten å vite hva behandlingen gjør. Når kortison settes uten av vi kjenner diagnosen, vil det i beste fall ikke gi noen endring. I verste fall blir pasienten verre, og det er mye som tyder på at pasienter med uspesifikke smerter og høy sensitivitet tåler invasive tiltak som injeksjoner mindre enn andre. Når de blir verre, er vår jobb som fysioterapeuter enda vanskeligere, sier Kristiansen.

Han anbefaler fysioterapeuter å ha tett kontakt og dialog med fastleger, slik at de blir kjent med hvordan fysioterapeuter jobber.

-  Som fysioterapeuter bør vi ta et tydeligere standpunkt om hva vi mener om uspesifikke og blinde behandlinger. I tillegg bør vi samarbeide bedre med legene og være tilgjengelig slik at de kan sende pasienter til oss for bedre diagnostisering, sier Kristiansen.

Dette sier allmennlegeforeningen

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin kjenner seg ikke helt igjen i beskrivelsen til Kristiansen.

- Vi fastleger har sjelden kortisoninjeksjoner som førstevalg. Vi vurderer som hovedregel alltid fysioterapi, hvile, egentrening eller betennelsesdempende medikamenter (NSAIDs) før injeksjoner. Likevel ser jeg ikke bort i fra at enkelte leger setter injeksjoner på uspesifikke diagnoser, sier Kvittum Tangen.

Hun påpeker også at flere og flere fastleger benytter ultralyd for å stille diagnose.

Kvittum Tangen mener også de fleste legene godt kjenner til studier som viser at kortison på lengre sikt ikke har bedre effekt enn fysioterapi.

- Det kan være ulike vurderinger som ligger til grunn for at legene setter en kortisonsprøyte. Forventninger fra pasienter, arbeidsgivere og NAV om å løse problemet raskt, er noen av dem, sier Kvittum Tangen.

Hun mener Kristiansens forslag til tettere samarbeid mellom fysioterapeuter og leger er det som må til, og henviser blant annet til Knutepunktmodellen hvor ett av punktene er samarbeid på tvers av faggrupper.

Les mer om Knutepunktmodellen her.