Møteplassen

Norske fysioterapeuter har fått en ny arena – vitenskap og klinikk på samme gulv. Fysioterapikongressen 2015 ble en myldrende møteplass, med godt over 1.000 deltakere. Mye tyder på at dette var en etterlengtet begivenhet.

Publisert Sist oppdatert

Kanskje også på høy tid – med alt som skjer innen forskning og fagutvikling. Flere deltakere Fysioterapeuten snakket med og overhørte, mente at en nasjonal kongress var mer relevant for dem enn store internasjonale kongresser. Som vårens WCPT-kongress i Singapore.

– Nå har vi samlet flokken, både forskere og klinikere. Det føles veldig bra, sa forbundsleder Fred Hatlebrekke, som i avslutningstalen gikk langt i å love ny nasjonal kongress om tre år.

Bård Bogen, høgskolelektor på Høgskolen i Bergen, sa det helt enkelt: Vi møtes på samme gulv, og kan snakke sammen om det som interessere oss og få nye ideer.

Forholdet mellom akademia og praksis – og implementering av forskning – var tema for flere parallellsesjoner. Holdningen til klinisk erfaring og evidensbasert kunnskap varierer en god del blant norske fysioterapeuter. Det er nesten snakk om ulike kulturer i en og samme profesjon.

Mens Kari Bø argumenterte lidenskapelig for randomiserte kontrollerte studier (RCT), og understreket forskjellen på dokumentasjon og klinisk erfaring, hadde Svein Kristiansen andre synspunkter å by på:

– Tidligere hadde vi guruer som baserte seg på teorier og erfaring. Har vi nå fått evidensbaserte guruer? Har det gått for langt? Vær kritisk. Det er lov å stille spørsmål og undre seg, sa Kristiansen.

Eline Thornquist snakket om profesjonens utvikling og framtid. I en hektisk og treningsorientert tid, er hun mest opptatt fysioterapeuters kliniske tradisjon. Hun er bekymret for håndverkstradisjonen:

–  Forskning og akademisk skolering er en selvfølge i alle profesjoner, men premisset for at fysioterapifaget skal leve opp til sitt samfunnsmandat, er en klar praktisk og klinisk forankring.

Hun avsluttet med en oppfordring til alle fysioterapeuter om å stå skulder ved skulder til tross for ulike faglige, fagpolitiske og økonomiske interesser:

– Alt tilsier at årene fremover vil bli preget av et økende krav om samarbeid og tverrfaglighet, og en sterkere markedsorientering med skjerpet konkurranse. Da er det avgjørende at vi står samlet, sa Thornquist.

Desto viktigere med rause møteplasser.

Av Dagrun Lindvåg, redaktør