Forhandlingssjef og advokat Thea Wessel Jørgensen i Norsk Fysioterapeutforbund
Forhandlingssjef og advokat Thea Wessel Jørgensen i Norsk Fysioterapeutforbund

Lønnsforhandlinger utsatt til høsten

Alle forhandlinger for fysioterapeuter i privat og kommunal sektor er utsatt til høsten. Det er resultatet etter at Riksmekleren – i samråd med partene i frontfaget – besluttet å stanse videre forhandlinger mellom LO og NHO.

Publisert

Som følge av korona-krisen, tar partene i arbeidslivet for første gang pause i forhandlingene. Det betyr at gjeldende avtaler prolongeres – eller videreføres - og at forhandlingene starter opp igjen 3. august.

Hvis korona-krisen roer seg, kan partene starte opp igjen forhandlingene tidligere.

Avhengig av LO og NHO

Utsettelsen av forhandlingene for fysioterapeuter kommer som følge av at forhandlingene mellom LO og NHO ble stoppet halvveis på grunn av korona-situasjonen. Da må også alle andre forhandlinger utsettes.

- Alle forhandlinger tar utgangspunkt i rammen LO og NHO kommer frem til. Forhandlingene mellom de to partene er utsatt til 3. august, sier forhandlingssjef og advokat i Norsk Fysioterapeutforbund, Thea Wessel Jørgensen.

Starter igjen i september

Det betyr at alle forhandlinger i offentlig sektor, samt takstforhandlingene, er utsatt. Forhandlingene for offentlig sektor er utsatt til 15. september, mens takstforhandlingene for private er utsatt til rett før jul og skal være i havn innen nyttår.

- Det betyr at gjeldene avtaler gjelder fram til nye er forhandlet frem. Takstene blir derfor som de er nå ut året, forutsatt at vi har en ny avtale på plass før årsskifte, sier Wessel Jørgensen.

Du får økt lønn – men ikke før til høsten

Hun poengterer samtidig at det blir et lønns- og takstoppgjør også i 2020.

- I et normalt oppgjør vil fysioterapeuter få en lønnsøkning fra 1. mai, mens endringer i takstene etter normalen gjelder fra 1. juli. Slik blir det ikke i år, men de økningene partene blir enige om til høsten blir etterbetalt. Hvilken innvirkning koronaviruset vil ha på lønnsoppgjøret ramme når høsten kommer, er det umulig å si noe om, sier Wessel Jørgensen.

Hun påpeker også at utsettelsen ivaretar prinsippene ved norsk lønnsdannelse, som blant annet sørger for at det skal skje lønnsforhandlinger.