Langsiktige avtaler for psykisk helsevern

Avtalene mellom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og private samarbeidspartnere innen psykisk helsevern går ut 31. desember 2014. Nå har HSØ startet prosessen for å gjennomføre en anskaffelse og sikre nye avtaler fra 2015.

Publisert

HSØ ønsker å inngå løpende avtaler med samarbeidspartnere innen psykisk helsevern. Tidligere har avtalene vært gjeldene for en fireårsperiode. Selve anskaffelsen blir noe annerledes enn hva leverandørene er kjent med fra tidligere, men det vil likevel ligge grunnleggende krav i bunn.

 - Vi vil som vanlig legge vekt på faglig kvalitet og samtidig som det er viktig for oss at prosessen blir gjennomført på en ryddig måte. Det innebærer at vi følger krav om likebehandling, god forretningsskikk og gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, forteller Stig Grydeland på HSØ sine nettsider.

En liknende prosess ble gjennomført innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige for ett år siden.

– Hensikten med løpende avtaler er å oppnå stabile samarbeidsforhold med institusjonene for å sikre god kvalitet i behandlingen gjennom blant annet økt kompetansebygging og forutsigbarhet både for institusjonene, pasientene og oss, sier Grydeland videre.

I overgangen desember/januar 2014 vil anskaffelsen bli offentliggjort og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tildeling av avtale. Etter evaluering av tilbud og forhandlinger med leverandørene, tas det ifølge HSØ sikte på å skrive kontrakter høsten 2014. Avtalene skal være på plass, slik at disse er gjeldene fra 1. januar 2015.