Foto: Tone Galåen
Foto: Tone Galåen

Velvilje sentralt – problemer lokalt

- Vi møter stor velvilje til fysioterapi blant politikere sentralt. Det er i kommunene vi møter de store utfordringene, sa Fred Hatlebrekke i sin tale til NFFs Landsmøte.

Publisert Sist oppdatert

- Det var derfor på høy tid at omorganiseringen av NFF ble gjennomført. Fem regioner og valgte regionledere på heltid har gitt oss en mer kompakt organisasjon, sa Hatlebrekke, som er leder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Landsmøtet ble arrangert på Gardermoen torsdag.

Det viktigste området for NFF i 2014 har vært fysioterapi i primærhelsetjenesten, og spesielt stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten som blir lagt fram til våren – trolig før påske.

Påvirkningsarbeid

Som eksempler på påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter og politikere nevnte Hatlebrekke et møte med statssekretær Lisbeth Normann (H) tidligere i år, og helse- og omsorgsministerens besøk på Hans & Olav Fysioterapi mandag denne uka.

-I møtet med Normann sa jeg at vi kanskje burde dreie fokus bort fra pleie og omsorg for de skrøpeligste eldre, og fokusere mer på aktive tiltak. Det opplevde jeg å få gehør for. Under møtet vi hadde med Bent Høie tok jeg blant annet opp fordelene med direkte adgang til fysioterapi. Høie spurte hvorfor vi var så opptatt av dette. Mitt svar var at pasientene bør få slippe å stå på to ventelister, først til legen og så til fysioterapeuten.

Ny organisasjon

Landsmøtet på Gardermoen denne uka, var det første av de årlige ”mini” Landsmøtene i den nye organisasjonsmodellen. De varer bare en dag, og erstatter Representantskapsmøtet. På dette møtet sto årsberetning 2013, revidert budsjett for 2015, tre mindre lovendringer og forslag om å gi faggruppestatus til Fagforum for medisinsk akupunktur på dagsorden. Det siste ble vedtatt, etter en del diskusjon (se egen sak).

Hvert tredje år holdes ordinære landsmøter, med valg og behandling av større saker. Det neste finner sted i 2016.

Spesialister

Under Landsmøtets spørsmålsrunde var det flere delegater som tok opp arbeidet med offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Først ute var Vegard Ølstørn, leder i Faggruppen for manuellterapi:

-Tidligere i år ble spørsmålet om autorisasjon for manuellterapeuter lagt død av denne regjeringen. Helse- og omsorgsdepartementet antydet i den forbindelse at offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kanskje kan vurderes, i etterkant av meldingen om primærhelsetjenesten. Hvilken strategi og prioritering har forbundsstyret lagt opp til i denne saken?

Hatlebrekke, tidligere mangeårig leder i Faggruppen for manuellterapi, sa at dette spørsmålet har ridd NFF i minst 25 år.

-Vi vet at departementet mener at manuellterapeutene kan være aktuelle. Men vi vet også at deler av embetsverket i HOD er skeptiske til at flere grupper helsepersonell skal kunne bli offentlig godkjente spesialister, sa han.

Gambit

Så langt har det vært snakk om manuellterapeuter (takst A8) og psykomotorikere (takst A9) når det gjelder en eventuell offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Forbundsstyret har imidlertid ikke tatt noen beslutning i dette spørsmålet.

Hatlebrekke opplyste i landsmøtetalen at konsulentselskapet Gambit har laget en utredning for NFF om videre strategi i arbeidet med offentlig spesialistgodkjenning. Rapporten ble levert kort tid før Landsmøtet. Gambit anbefaler NFF å prioritere manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.

- Disse anbefalingene tar vi med oss inn i det utredningsarbeidet som skal gjøres i Fagseksjonen. Deretter er det opp til forbundsstyret å fatte et vedtak, sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.