Korsryggsmerter: -På høy tid med oppdaterte nasjonale retningslinjer

Ledende ryggforskere – blant dem flere fysioterapeuter - er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter. - Det koster mye, og mange pasienter sykeliggjøres, mener de.

Publisert

-Vårt behandlingssystem kjører på en ineffektiv autopilot, mener forfatterne bak et debattinnlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

-Helsedirektoratet må på banen

De norske retningslinjene for behandling av korsryggsmerter ble sist revidert i 2007. I mellomtiden har det blitt publisert en artikkelserie om korsryggsmerter i tidsskriftet The Lancet (2018). Det eksisterer ifølge denne artikkelserien store gap mellom anbefalinger og praksis. Forfatterne bak debattinnlegget mener det nå er på høy tid at Helsedirektoratet kommer på banen.

Bilder og medisiner

To punkter det pekes på i debattinnlegget, er det som karakteriseres som et overforbruk av billeddiagnostikk og medisiner ved kroniske uspesifikke korsryggsmerter. Lancet-serien tar til orde for at behandlere må ha mer «is i magen», og ikke henvise til billeddiagnostikk – med noen få unntak.

-Skal medikamentell behandling benyttes, bør ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) være førstevalg, men da med lavest mulig effektiv dose over kortest mulig periode. Bruk av paracetamol frarådes på grunnlag av manglende evidens for effekt, skriver forskerne. De mener det finnes godt vitenskapelig grunnlag for at man heller skal gi pasienter råd om å forbli aktiv, informere om ryggplagers vanlige forløp og prognose, og berolige pasienten. I tillegg anbefales veiledet trening og kognitiv atferdsterapi ved langvarige plager.

Les hele innlegget på tidsskriftet.no.