Foto: Privat
Foto: Privat

Lar seg ikke stoppe av korona – har opplæring på Skype

I forrige uke skulle fagutviklingsfysioterapeut Stine Malerød ved Oslo Universitetssykehus hatt fem fysioterapeuter på vaktopplæringskurs med hovedtema lungefysioterapi. I stedet hadde hun 35 via Skype.

Publisert Sist oppdatert

Det betyr at Oslo Universitetssykehus vil få langt flere fysioterapeuter som har frisket opp kunnskapen innen lungefysioterapi – og dermed er tryggere i møte med Covid-19-pasienter. I tillegg har mange av de som allerede er godkjent, fått frisket opp kunnskapen sin.

- Det er på mange måter litt uvirkelig. I forrige uke trodde jeg at jeg måtte avlyse kurset. Klasseromsundervisning og workshops er ikke aktuelt nå. Men så kom Skype på plass i forrige uke. Det har ført til at langt flere kan følge undervisningen, og det er det mange fordeler med, sier Malerød. 

Kjører kurs hjemmefra

Fra sitt hjemmekontor i egen stue på Bjerke i Oslo, organiserer hun undervisning i hvordan fysioterapeuter skal behandle lungepasienter. 

Foreleserne er fysioterapeuter med spisskompetanse på lungefysioterapi. Undervisningen omfatter lungefysioterapi for selvpustende pasienter, pasienter i respirator, behandling av barn, ulike fysioterapitiltak samt hvordan vurdere effekten av tiltakene. 

I stedet for å ha kurs i fire dager, er det nå komprimert til to dager.

Underviser 35 i stedet for fem

Rundt omkring i Oslo og omegn, kan sykehusets fysioterapeuter delta på undervisningen fra sine datamaskiner, enten på et av sykehusene eller hjemmefra. Mange benytter muligheten til å friske opp kunnskapen.

- Interessen for lungefysioterapi har økt etter korona-viruset har spredd seg. Vanligvis kjører vi undervisning for 5-10 deltakere to ganger i året med fire dagers forelesning hver gang. Denne gang var fem påmeldt. Takket være muligheten vi fikk med Skype, har 35 kunnet følge undervisningen, sier Malerød. 

Obligatorisk for fysioterapeuter i turnus

Alle fysioterapeuter som skal begynne i vaktordninger – og som er tilknyttet Oslo Universitetssykehus – må gjennomføre kurset.

En avlysning hadde betydd at færre fysioterapeuter enn ønskelig kunne ha gått i turnus ved Oslo Universitetssykehus. En turnus som omfatter helger, helligdager og kvelder. Det er nå et stort behov for å ha flere fysioterapeuter klare til å gå alle typer vakter, blant annet fordi sykehusene risikerer at ansatte må i karantene.

- Behandlingsbehovet til Covid-19-pasientene kan være krevende å vurdere i denne nye konteksten. Det er derfor en stor fordel å ha flest mulig fysioterapeuter tilgjengelig som er oppdatert i lungefysioterapifaget, sier Malerød.

Skypekurs takket være teamarbeid

Muligheten for å ha undervisningen via Skype, kom derfor svært beleilig. På rekordtid ble et digitalt kurs satt opp, foreleserne stilte seg velvillig til disposisjon og flere enn noen gang valgte å delta.

-Det er utrolig gøy og er et resultat av unikt teamarbeid. Det har vært en gylden mulighet for dem som har tatt kurset tidligere, til å friske opp kunnskapen sin. I tillegg kan de som har hjemmekontor eller er i karantene, være med, sier Malerød.

Vil neppe bare bruke Skype i fortsettelsen

Hun tror ikke Skype vil erstatte klasseromsundervisningen og workshopene helt, men ser at det er mange fordeler ved å kunne bruke verktøyet også til annen fagutveksling.

- Vi har mulighet til å ha flere med. I tillegg slipper fysioterapeutene å bruke tid på å reise til undervisningsstedet. Samtidig er det viktig å møtes fysisk, når det er mulig igjen. Hvordan vi vil gjennomføre undervisningen til høsten, er jeg foreløpig usikker på, men jeg håper vi kan undervise som vanlig med mulighet for ekstra deltakere digitalt, sier Malerød.