- Pasienter blir skrevet ut for tidlig

Og kommuner er ikke forberedt. Dette kommer frem i en ny rapport fra Riksrevisjonen. 

Publisert Sist oppdatert

- Sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeider ikke godt nok om pasientene. De klarer blant annet ikke å fortelle hverandre hva slags medisiner pasienten bruker.

- Til tross for at kommunene etter samhandlingsreformen mottar sykere pasienter enn tidligere, har kommunene i liten grad økt kapasiteten eller styrket kompetansen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til Aftenposten.

Dette kommer frem i Riksrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen som blir lagt frem tirsdag ettermiddag.

– Departementet må følge utviklingen nøye, også når det gjelder kvaliteten på tjenestene pasientene mottar i kommunene, sier Foss til avisen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at kommunene i større grad enn tidligere tar over pasienter fra sykehusene, men at både kommuner og fastleger mener at mange blir skrevet ut for tidlig.

Les mer i Aftenposten