Kommer du?

4.-6. mars arrangerer NFF Fysioterapikongressen 2015, den største fagkongressen for fysioterapeuter noen sinne i Norge. Denne store satsingen stemmer godt med NFFs visjon for landsmøteperioden 2014-2016: Sterk, stolt og synlig.

Publisert Sist oppdatert

Men for at et så stort arrangement skal bli virkelig vellykket, og bli synlig også utover fysioterapeutenes rekker, er det viktig med stor oppslutning. På den måten kan norsk fysioterapi vise seg fram som en faglig sterk og samlet profesjon. Derfor spørsmålet innledningsvis; kommer du?

Så langt har oppslutningen vært helt fantastisk; den 16. januar hadde over 800 meldt seg på til kongressen. Det lover veldig bra!

Den vitenskapelige komiteen for kongressen har fått tilsendt hele 133 abstracts. Det faglige nivået var så høyt, at det i tillegg til 67 frie foredrag også ble akseptert 58 posters som skal presenteres i utstillerområdet.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal dele ut Fondets pris for beste abstracts i tre kategorier i løpet av kongressen. Vinneren av Fondets forskerspire, Fondets fagutviklingspris og Fondets forskerpris får en premie på 10.000 kroner hver.

Helseminister Bent Høie skal i sin åpningstale snakke om fysioterapiens rolle i helsevesenet. Hans tilstedeværelse, og tidspunktet for kongressen, er viktig; Den varslede stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten vil med stor sannsynlighet bli lagt fram før påske.

Og påtroppende leder i WCPT, Emma Stokes, skal ta for seg utfordringene internasjonalt og hvordan profesjonen er i endring.

Seksjonsleder for rehabilitering i Herøy kommune, Roger Kvalsvik, sier til Fysioterapeuten at han har savnet en samlende fysioterapikongress i flere år. Kommunen bruker overskudd fra et kurs i rehabilitering i fjor til å subsidiere deltakerkontingenten for de fysioterapeutene som vil delta.

– Faget vil bli profilert utover vår egen krets, og gi oss sjansen til å synliggjøre de mange virkeområdene og viktigheten av fysioterapi, sier han.

Sissel Hovland, leder av fysio- og ergoterapitjenesten i Hol kommune, mener at kongressen er et viktig signal utad om at fysioterapeuter er en betydelig ressurs for god helse.

Derfor. Meld deg på, du også. Ta turen til Lillestrøm, sammen med mange hundre andre fysioterapeuter!