Illustrasjonsfoto: colorbox.com
Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Kjeveutredning gir suksess

Et prøveprosjekt med tverrfaglig utredning av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD) viser god effekt. Man mener nå at målgruppen som har behov for denne typen utredning er større enn først antatt.

Publisert

TMD er en samlebetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og /eller kjeveledd med omliggende strukturer, ifølge Dagens Medisin.

Det omtalte prøveprosjektet ble igangsatt ved Haukeland Universitetssjukehus i 2013, og utredningsteamet har bestått av kjevekirurg, kjeveortoped, bittfysiolog, smertelege, fysioterapeut og psykologspesialist. 

Videreføres

Rambøll AS har, på oppdrag fra Helsedirektoratet, evaluert Strakstiltaket, som er navnet på prøveprosjektet. Ifølge rapporten er det bred enighet om at prosjektet bør videreføres, en oppfatning utredningsteamet ved Haukeland deler.

Du kan lese rapporten her

Kapasitetstrøbbel

Pasientene rapporterer i stor grad at de er fornøyde med både tilbudet og tverrfagligheten, men det har også vært utfordringer i form av lang ventetid, ifølge Helsedirektoratet.

Målsettingen var å ha utredet 60 pasienter innen utgangen av 2014, men kapasitetsproblematikk har ført til at målet ikke ble nådd før høsten 2015.