Ja til et nytt og slankere NFF

Så er det gjort. Landsmøtet sa ja til ny organisasjonsmodell for NFF – enstemmig. Men debatten viste nok engang stor avstand mellom områdene privat praksis og ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Hovedgrepet i den store reformen er at de 20 lokale avdelingene legges ned og erstattes med fem regioner. Hver region skal ha en valgt frikjøpt leder på heltid. Dette var det ingen debatt om på Landsmøtet. Avdelingene har rett og slett gått inn for å legge ned seg selv, i erkjennelse av at dagens system ikke fungerer godt nok.

Når avdelingene legges ned skal alle medlemshenvendelser om lover og avtaleverk, lønns- og arbeidsforhold håndteres av sekretariatet i Oslo. Endringene skal iverksettes i løpet av 2014.

Næringspolitisk råd

Samtidig gikk diskusjonen høyt når det gjelder Næringspolitisk råd, etterfølger til Privat råd i den nye organisasjonen. Rådet skal ha fem medlemmer og får en særstilling med innstillingsrett overfor forbundsstyret. Leder velges særskilt på Landsmøtet hvert tredje år. Leder i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) blir automatisk med i rådet, og ytterligere tre medlemmer skal velges elektronisk av og blant privatpraktiserende medlemmer i NFF.

Flere av delegatene på Landsmøtet ønsket imidlertid et enda sterkere råd for privat praksis i NFF. Det kom forslag om et råd med både sju og ni medlemmer, men alle forslagene ble nedstemt.

De andre politiske rådene i dagens modell er Fag- og spesialistrådet og Ansatt råd. De erstattes av et Tariffpolitisk utvalg og et Fag- og utdanningspolitisk utvalg, som ikke får den samme status som Næringspolitisk råd. De skal ha tre medlemmer, oppnevnes av forbundsstyret, skal ikke ha innstillingsrett til forbundsstyret, men blir høringsparter på sine områder. Lederne velges særskilt på Landsmøtet hvert tredje år.

Styret

Forbundsstyret får elleve medlemmer, to flere enn i dag. Lederne for Næringspolitisk råd, Fag- og utdanningspolitisk utvalg og Tariffpolitisk utvalg skal sitte i forbundsstyret.  I tillegg kommer forbundsleder, fem regionledere og ytterligere to styremedlemmer.

Det nye NFF skal ha Landsmøte hvert år, med et utvidet møte med valg, rammebudsjett og større saker hvert tredje år.

Faggrupper og økonomi

Faggruppene er ikke omfattet av disse endringene. De fortsetter som nå, og beholder sin representasjon på landsmøtene. Men Landsmøtet vedtok at faggruppenes rolle skal opp til behandling i neste landsmøteperiode.

Endringen skal gjennomføres innen de økonomiske rammene NFF har i dag. Det er ikke planlagt noen økning av medlemskontingenten, utenom prisstigning. Heltids lønnede regionledere finansieres gjennom midler fra driften av de 20 avdelingene

De fem regionene

Region Nord:
Finnmark, Troms og Nordland. 88 kommuner og ca.780 medlemmer.
Region Midt:
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. 84 kommuner og ca. 1260 medlemmer.
Region Vest:
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 85 kommuner og ca. 1605 medlemmer.
Region Sørøst:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. 131 kommuner og ca. 2190 medlemmer.
Region Oslo-området:
Oslo, Akershus og Østfold. 41 kommuner og ca. 2740 medlemmer.