Kurs i lungefysioterapi har ventelister, forteller seniorkonsulent Susanna Vemo i NFF. Foto: Irene Mårdalen
Kurs i lungefysioterapi har ventelister, forteller seniorkonsulent Susanna Vemo i NFF. Foto: Irene Mårdalen

Storstilt interesse for lungefysioterapi

Interessen for kurs i lungefysioterapi har eksplodert etter koronakrisen, og kursene i regi av NFF har lange ventelister.

Publisert

Torsdag 17. september skulle Norsk Fysioterapeutforbund starte kurset «Fysioterapi til personer med lungesykdommer – trening som middel og mål. Kurset går over to samlinger på tre og to dager på LHL-sykehuset Gardermoen.

På grunn av økende koronasmitte i Osloområdet, er kurset utsatt til november og januar.

- Kurset kan neppe være mer aktuelt enn det er i år, og det er ingen tvil om at covid-19 og koronakrisen har ført til økt interesse for lungefysioterapi, sier seniorkonsulent Susanna Vemo i NFF.

Kurset arrangeres i utgangspunktet kun annethvert år.

Forleden skrev Aftenposten om studien som viser at halvparten av covid-19-pasientene sliter med pusteproblemer tre måneder etter at de var syke. Behovet for lungefysioterapeuter i norske kommuner ser dermed ut til å øke.

Norge trenger flere hjerte- og lungefysioterapeuter

- Gjennom kurset styrker vi muligheten for at flere fysioterapeuter kan jobbe med lungesyke i kommunene. Det er ingen tvil om at både sykehusene og kommunene trenger denne type kompetanse, sier Vemo.

Kurset gir en innføring i hvordan du som fysioterapeut behandler lungepasienter i ulike sykdomsfaser. Du lærer hvordan du bruker standardiserte kartleggingsverktøy, samt hvordan du planlegger, leder og evaluerer tilpasset trening for pasientene.

Kurset er åpent for alle autoriserte fysioterapeuter. Alle deltakerne får tilgang til nettkurs i hjerte- og lungefysiologi for å oppdatere kunnskap før kurset starter.

Covid-19 gir flere hjerte- og lungefysioterapeuter

- Det er ingen tvil om at covid-19 har ført til en økt interesse for lungefysioterapi. Mye tyder også på at mange ønsker økt kunnskap om pasientgruppen. Det er bra at fysioterapeuter søker ny kunnskap når det trengs, sier leder for faggruppen for hjerte- og lungesyke Frederikke Tonnaer.

Hun ser samtidig at det de siste årene har vært økt interesse og pågang til alle kursene om lungefysioterapi. Blant annet har kurset «Verktøykasse for lungefysioterapi» vært fulltegnet de to siste årene.

- Vanligvis holder vi disse kursene annethvert år. Siden 2018 har vi holdt dem hvert år, sier Tonnaer.

Hun mener vi trenger nye spesialister i hjerte- og lungefysioterapi. I tillegg er hun glad for at også fysioterapeuter generelt ser at denne pasientgruppen profiterer på denne type fysioterapi.

- Du trenger ikke være spesialist for å behandle lungepasienter. Det som er viktig er at fysioterapeuter som jobber med denne pasientgruppen holder seg oppdatert. Fysioterapeuter har som utgangspunkt enorm kunnskap om funksjonsvurdering og tilrettelegging av aktivitetsnivå. Den må vi bruke også overfor disse pasientene, sier Tonnaer.