Foto: Tone Elise Eng Galåen.
Foto: Tone Elise Eng Galåen.

Prioriteringsrådet skal legges ned

Helseminister Bent Høie (H) legger ned Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. Han mener at rådets rolle ikke er like sterk som før. Nå står kommunene for tur.

Publisert

Dette opplyser helseministeren i et intervju med Dagens Medisin. Et utvalg som ble oppnevnt i april i år jobber med å utrede prioritering i primærhelsetjenesten. Utvalget skal levere sin anbefaling neste høst, og ledes av Aud Blankholm, tidligere generalsekretær i Norsk Sykepleierforbund.

Har tjent sin funksjon

– Etter min oppfatning så har prioriteringsrådet bidratt til å sette viktige prioriteringsspørsmål på dagsorden, og det har tjent sin funksjon i flere år. Men jeg har et klart inntrykk av at nå, spesielt etter at Prioriteringsmeldingen ble vedtatt i Stortinget, så er arbeidet med prioritering satt mer i system. Rådets rolle har avtatt ganske kraftig, sier Høie.

Kommunehelsetjenesten

Han påpeker at det ble varslet i stortingsmeldingen om prioritering, at dette spørsmålet skulle vurderes på nytt.

– Det er fortsatt mangel på system for prioritering knyttet mot primærhelsetjenesten, der har prioriteringsrådet hatt en begrenset rolle. Vi har satt ned et utvalg som jobber med dette, så får vi se hvilke anbefalinger de kommer med, sier Høie.