Høie med ny helseverktøykasse

Helsekonferansen 2016 er i gang. I sin åpningstale understreket helse- og omsorgsminister Bent Høie viktigheten av å møte pasienten i øyehøyde. Høie lanserte også det kan kalte en ny helseverktøykasse.

Publisert Sist oppdatert

Pasientens helsetjeneste i praksis er tittelen for konferansen, som holdes på Gardermoen 1. og 2. november.

- Arbeidsmetoder og holdninger i helsetjenesten må endres, slo Bent Høies fast da han åpnet konferansen tirsdag morgen. Hans mål er som kjent å skape pasientens helsetjeneste, og deltakerne fikk blant annet høre om et sett verktøy som ifølge Høie skal bidra til at målet nås.

På likefot

Ifølge Høie må det bli slutt på å sette pasienten i sentrum.
- Pasienten skal møtes som likeverdige med prat i øyehøyde. Han eller hun skal altså ikke settes noe sted, understreket Høie.

Ministeren understreket videre viktigheten av samarbeid mellom pasient og behandler.
- Behandlerne har utdanning og er eksperter. De skal stå ansvarlig for behandlingen, helsetjenesten og omsorgen. Men folk opplever helse forskjellig, og her er det ikke behandler som er eksperten – det er det pasienten som er, sa Høie.

Han påpekte at god behandling oppnås ved at ekspertisen på begge sider av bordet deles, og at dette også gjelder mestring.

Verktøy

På bakgrunn av likeverdig møte og dialog mellom behandler og pasient skal pasientens helsetjeneste bygges, og det er i den forbindelse at Høie har sett igjennom verktøykassen.
- Da vi tok over, arvet vi ikke bare et departement, men også en verktøykasse. Som i mange tilfeller var den fylt med en del verktøy som virker, enkelte verktøy som ble brukt feil og verktøy som var så fancy at man ikke visste hvordan de skulle brukes, sa Høie for å illustrere.

Løsningen har vært å tømme kassen for så å fylle den med nye og funksjonelle verktøy.
- Seks nye universalverktøy er nå på plass. Det dreier seg om ledelse, kvalitet, kompetanse, team, IKT og mestring, forklarte Høie.

Ledere i kommunene

Ministeren understreket vi har en lederutfordring i kommunehelsetjenesten, men at et kompetansehevingsprogram nå er på plass. En annen utfordring er at kunnskapen om den kommunale helsetjenesten er fragmentert. Dette vil også bli styrket via en nasjonal satsning, ifølge Høie.

- Vi må også ha rett kompetanse på rett sted til rett tid. Det meste gjøres, og gjøres utenfor sykehusene. Det er i kommunene det skjer, og derfor må kompetansen på dette feltet heves, sa Høie.

IKT og helseteknologi

Han var videre klar på at det ikke er bærekraftig å fortsette å drive helsetjenesten på samme måte som i dag, og at IKT og helseteknologi vil stå sentralt i disse endringene.
- Fagfolkenes kompetanse må utnyttes på en bedre måte enn i dag, mente Høie, og viste til gode resultater fra pakkeforløpene innen kreftfeltet.

Helse- og omsorgstjenesten skal hjelpe mennesker å mestre egne liv, noe som er sentralt i den kommende opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
- Her skal nye modeller for pasienter med kroniske lidelser prøves ut i tiden fremover, kunne Høie fortelle.

Primærhelseteam

Tverrfaglig teamarbeid har vært et mantra i helsetjenesten de seneste årene. Nå er det ifølge helse- og omsorgsministeren et pilotprogram på trappene i kommunehelsetjenesten.

-  Stadig flere av oss har sammensatte behov når vi kommer til helsetjenesten, og derfor er det avgjørende av flere fagfolk skal kunne arbeide sammen i team. Vi er derfor i gang med å pilotere primærhelseteam i kommunene, fortalte Høie.

Dette vil kreve endringer i både regelverk og finansiering, og ministeren forsikret at Helsedirektoratet arbeider med saken.