-Lite fornøyd med manglende kompensasjon for hygienetiltak

- Vi vet at fysioterapeutene bruker mer tid på hver pasient både før og etter behandling. Denne regningen tar den enkelte fysioterapeut, sa forbundsleder Gerty Lund i NFF sin tale til landsmøtet.

Publisert

-Det har manglet kompensasjon for smittevernutstyr og hygienetiltak. Vi er svært lite fornøyde med hva regjeringen har klart å få på plass på det området. Dette ble ikke inkludert i de nye takstene - vi vet at fysioterapeutene bruker mer tid på hver pasient både før og etter behandling. Denne regningen tar den enkelte fysioterapeut. Vi brøt for første gang takstforhandlingene og manglende kompensasjonen for smittevern var en av grunnene til dette, sa forbundslederen i sin tale da NFFs landsmøte åpnet 25. november.

Et annerledes år

Gerty Lund startet talen sin med å konstatere at 2020 har vært et annerledes år for alle fysioterapeuter og for NFF. Hun viste til omdisponeringene, nye oppgaver på sykehusene, takst for videokonsultasjon, stengningene av instituttene og utfordringene med kompensasjonsordningene.

Lund fortalte at hun er imponert over sykehusfysioterapeutene, hvor mange har stått midt i covid-19. De som ikke har jobbet direkte med dette, har fått andre oppgaver og vist at fysioterapeutene er svært fleksible, understreket hun.

-Det samme gjelder ansatte fysioterapeuter som har trådt til der det har trengs.

Omlegging digitalt

Hun skrøt også av all innsatsen for å håndtere omleggingen fra fysiske kurs og seminarer til digitale løsninger.

-Jeg er vanvittig imponert over den omstillingsevnen som ansatte i sekretariatet, alle kursholdere, regioner og faggrupper viser. Vi har måttet tenke nytt på alle fronter. Og deltakerne er fornøyde! sa forbundslederen.

I denne perioden har fysioterapeutene fått vist frem hva de jobber med, mente hun.

-Vi har blitt mer synlige som yrkesgruppe, men også som organisasjon. Vi har de siste 8 månedene vært på NRK TV i Dagsrevyen - dvs i beste sendetid - flere ganger. Det har vært flere intervjuer i NRK radio, TV2, landsdekkende aviser som Aftenposten, Dagens næringsliv, Klassekampen og Dagsavisen med til sammen ca. 20 oppslag, rundt 40 oppslag i lokale medier. Bent Høie sendte videohilsen til NFF på Fysioterapiens dag, sa hun.