Målet - å unngå sykemelding. Hjelpepleier Hanne Melhus fikk hjelp av Bjørn Olav Vist umiddelbart, da nakke- og skuldersmertene oppsto. Foto: Anne Kristiansen Rønning
Målet - å unngå sykemelding. Hjelpepleier Hanne Melhus fikk hjelp av Bjørn Olav Vist umiddelbart, da nakke- og skuldersmertene oppsto. Foto: Anne Kristiansen Rønning

Når fysioterapeuten jobber på legekontoret

Hanne Melhus er heldig, hun bor i Grong. Der har fysioterapeutene og legene begynt å samarbeide på en ganske spesiell måte.

Publisert

– Jeg trodde ikke at det var sant. Å få time så fort var veldig uventet, forteller Melhus, som nesten hadde begynt å belage seg på en periode med sykemelding, for å kunne bli bra igjen.

Hjelpepleieren var hos legen på torsdag og fikk fysioterapikonsultasjon allerede dagen etter. Hun har nakke- og skuldersmerter og jobber i tilnærmet full stilling. Det blir en del tunge løft. Nakken og skuldrene har kranglet før også. For et års tid siden hadde hun en runde med fysioterapibehandling.

– Da lærte jeg at jeg kan gjøre mye selv for å redusere smertene. Egenaktivitet og behandling var til stor hjelp. Men nå kjenner jeg at jeg trenger en fysioterapeut igjen, sier Melhus.

En god idé, og et lite møte

Det var fysioterapeut Bjørn Olav Vist som fikk den gode ideen, det som startet det uvanlige samarbeidet i den nordtrønderske kommunen. Kunne det ikke være lurt å ha fysioterapeut tilgjengelig for akuttkonsultasjoner på legekontoret en time hver dag, hele uka? tenkte Vist.

Kollegene i fysioterapitjenesten syntes ideen var super, og legene var også positive da de ble forespurt. I Grong har legene og fysioterapeutene samarbeidet godt gjennom flere år, gjennom et månedlig møte, der alle har deltatt.

– Ønsker noen å prøve et lignende tiltak, anbefaler jeg å begynne med å etablere kontakt med legene. Ett fellesmøte i måneden kan være en god start. For oss var det for øvrig et lite steg å «okkupere» et rom på legevakten. Det er jo det vi gjør. Vi sitter her en time hver dag, tar imot akuttpasienter og er tilgjengelige for legene. Vi har på en måte banet oss vei inn på legenes enemerker, men har heldigvis blitt godt tatt imot, smiler Vist.

Tar en prat med arbeidsgiver

– Greia med dette er å unngå sykemeldinger, sier Vist, mens han behandler Hannes nakke. Han tenker at hun skal begynne med lett MTT et par ganger i uka, i arbeidstida, i tillegg til at hun får litt behandling på benk.

– Jeg skal ta en prat med arbeidsgiveren din, sier han til Hanne. 

Hun synes det er godt at det er fysioterapeuten som skal ta den samtalen.

– Jeg har virkelig trua på dette, sier Vist.

– Å komme i gang tidlig, spesielt i forhold til myalgier og slikt, er viktig. Det gir et godt tilbud til pasienten, fungerer som avlastning for legen og er faglig spennende for fysioterapeuten. Det er ikke tvil om at dette er en særdeles god løsning om vi får det til å fungere. Vi har holdt på en måned nå, men har en svært god følelse. Det blir spennende å se hva vi finner ut når vi skal evaluere tiltaket over jul.

Og målet med Hanne nå er rett og slett at hun skal bli kvitt problemene sine uten sykemelding.

– Er det realistisk?

– Ja. Hun er motivert og har erfart tidligere at fysioterapi har effekt. Å komme tidlig inn og veilede er utrolig viktig i forhold til pasienter som Hanne. Det er ikke uvanlig at pasienter med hennes plager må vente mange uker på fysioterapitime. Samtidig vet vi at funksjonsnivået daler mye allerede dag to man er sykemeldt. Det er ganske vilt å tenke på de lange ventelistene man har mange steder, sier Vist.

Reduserer pasientstrømmen

– Er det noen utfordringer med dette?

– Det er alltid litt ekstra arbeid når man starter noe nytt, men jeg tror vi vil se gevinster på sikt. Pasientmengden skal jo ikke bli større selv om vi velger å gi pasientene raskere hjelp. Jeg tror tvert imot vi vil klare å redusere pasientstrømmen til fysikalsk behandling, når vi kommer i gang tidlig med egentrening og behandling. Pasienten blir beroliget når han får et opplegg raskt, og det blir lettere å unngå den negative spiralen med smerter og stillesitting, sier Vist, og påpeker at han mer og mer føler seg som en veileder og formidler.

– Kommunikasjon er ekstremt viktig. Det er slik vi kan lykkes med å skape motiverte pasienter som vil ta et tak for å oppnå bedring. Da må de forstå hva problematikken dreier seg om. Ofte får pasienten et opplegg allerede den første timen, og vi avtaler at han ringer om en uke for å fortelle hvordan det går.

Som regel har Vist to pasienter i akutt-timen, på 30 minutter hver. Kommer det ingen pasient, utnytter han tiden med å skrive journaler. Viser det seg at tre timer i uka, som han har satt av, er for mye, kan det bli aktuelt å gå ned til to. Det vil evalueringen på nyåret vise. 

Psykomotorisk fysioterapi på dagen

Nå er det er lunsj, og psykomotorisk fysioterapeut Berta Loeng, leder for den kommunale fysioterapitjenesten, og lege Cathrine Fiskum tar en matbit. Legen forteller at samarbeidet er bra, fordi legene får avklart tidlig en del ting som ellers ville tatt lang tid.

– Når det kommer inn akutte skader, inflammasjoner og uavklarte tilstander, er det fint at fysioterapeutene går inn og vurderer, slik at pasienten kan hjelpes raskt videre, slår Fiskum fast

Mange steder her i landet må man stå svært lenge på venteliste for å få psykomotorisk fysioterapi. Innbyggerne i Grong derimot, kan få akutt-time nærmest på dagen.

– Det har stor effekt. En tidlig intervensjon i forhold til pasienter med angstplager er ofte å avdramatisere. Kroppslig bearbeiding medfører økt kroppsbevissthet som gir pasientene større mulighet til å forstå og tolerere opplevelser i kroppen. Jeg føler at vi med dette tiltaket forebygger mer dramatiske forløp, sier Loeng.

Fiskum opplever at pasienter med psykosomatiske tilstander ofte bruker lang tid før de tar kontakt med lege.

– De er da gjerne anspente i nakke og skuldre, har søvnproblemer og tankesurr. Det er ikke alltid lett for oss leger å gi rask og effektiv hjelp da. Men etter en time eller to hos Berta, blir de ofte bedre, sier Fiskum.

Utfyller hverandre

Hun tror også at man med tiltaket unngår unødig bruk av MR, som leger ofte henviser til med en liten bismak.

– I mange tilfeller krever pasientene det, uten at vi føler det er et reelt behov. Da er det godt å ha fysioterapeutene i bakhånd, til å vurdere et kne eller en rygg ganske umiddelbart. Fysioterapeutene er bedre enn oss på å vurdere funksjonsevne. De er gode på tester og har mer tid med pasienten enn vi har, sier Fiskum.

Loeng synes det er flott at fysioterapeutene kommer tettere innpå legene med dette samarbeidet. Hun mener det er en vinn- vinn-situasjon for alle.

– Vi utfyller hverandre, kontrer Fiskum.

– Dere fysioterapeuter er flinke på livsstil og coaching og er gode samtalepartnere for pasientene.

– Men hvor går grensen mellom hva som er en akuttpasient og ikke?

Fiskum svarer:

– En eldre dame som har hatt stramme muskler i 40 år er ikke en akuttpasient. Men kommer det inn en pasient du ser vil ha en del å vinne på rask kontakt med fysioterapeutene, faller han innenfor. For disse pasientene er det viktig å få en rask avklaring.

– Denne modellen må være ideell i en liten kommune som Grong. Kan den også egne seg i større kommuner?

– Absolutt. På større steder kan man avtale at ulike legekontor samarbeider med ulike fysioterapeuter. Poenget er at fysioterapeutene kommer og er fysisk til stede i legelokalene på faste tidspunkt. Og det kan vel ikke være så vanskelig å få til, sier Fiskum.

– God samfunnsøkonomi

Alle de involverte har mye å vinne på det nye samarbeidstiltaket, tror kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i Grong, Håkon Kolstrøm.

– Det helt spesielle samarbeidet mellom legene og fysioterapeutene handler om at pasienten slipper å gå ut en dør og inn en annen. Han kommer i et sammenhengende forløp. Tiltaket styrker fagligheten både for fysioterapeutene og legene, slår Kolstrøm fast.

Kommunalsjefen ønsker spesielt å fremheve fysioterapeutenes rolle i å vurdere arbeidsevne. Han tror det er en kime til å lykkes.

– Legene har ikke alltid tid til å ta diskusjonen med pasientene om hvor mye de kan jobbe. Fysioterapeuter har med sin funksjonelle tilnærming bedre kompetanse i forhold til å vurdere arbeidsevnen enn legene har, og dette nyter innbyggerne i Grong godt av nå, konstaterer han.

Kommunen er liten, og det ser Kolstrøm på som en fordel.

– Vi vet hvor de fleste jobber, og det er lett å ta en prat med arbeidsgiverne. En sykemelding fra legen er kun en anbefaling og skal komplementeres med utsagn fra arbeidsgiver, sier Kolstrøm, som tror tiltaket man har startet med i Grong vil ha mange fordeler:

– Kommunen vår vil bli enda mer attraktiv å jobbe i for fysioterapeuter og leger. Pasientene vil få en mer tilrettelagt arbeidssituasjon; det vil bli flere graderte sykemeldinger og mindre sykefravær. Dette er god samfunnsøkonomi, og jeg tror mange flere kommuner vil kunne dra fordeler av å prøve en slik modell.

Godt utgangspunkt

– Samtidig er vi klar over at vi er heldige, som har lege- og fysioterapitjenesten så nær hverandre, til og med i samme bygg. Da blir det lettere å lykkes, selv om det kanskje ikke er en forutsetning. Når legene og fysioterapeutene jobber mer sammen enn det som er vanlig, gjør det også noe med arbeidsmiljø og arbeidsglede, sier Kolstrøm.

Kommunalsjefen har til slutt en oppfordring til planleggere av nye kommunale helsebygninger, særlig med tanke på samhandlingsreformen.

– Tenk samlokalisering mellom de forskjellige tjenestene. Da blir det lettere å få til godt samarbeid, sier Håkon Kolstrøm.