Færre får rehabilitering i sykehus

Tall fra Helsedirektoratet viser en nedgang i antall rehabiliteringspasienter på 2,1 prosent innen spesialisthelsetjenesten i 2016.

Publisert

Tallene knyttet til rehabilitering er hentet fra både sykehus og private institusjoner. I en pressemelding fra Helsedirektoratet slås det fast at nedgangen på 2,1 prosent stammer fra sykehusene, mens antallet rehabiliteringspasienter i private institusjoner økte.

Alle typer

54 820 pasienter mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i løpet av 2016. 28 847 av disse fikk rehabilitering i sykehusene, mens 27 472 fikk tilbudet fra private rehabiliteringsinstitusjoner.

Nedgangen i antall pasienter i sykehusene stammer fra alle typer rehabilitering, med unntak av primær kompleks døgnrehabilitering som er tilnærmet stabil.

De private rehabiliteringsinstitusjonene har vekst i pasienter både for døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering, men økningen er størst for sistnevnte, ifølge Helsedirektoratet.

Kommunal vekst

- Samtidig som det er færre pasienter som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, har det vært en liten vekst i mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene de siste årene. Det er i tråd med nasjonale føringer at tilbudet skal styrkes i kommunene og at de skal ta et større ansvar for rehabiliteringstjenestene. Samtidig er det viktig å følge med på at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

I 2016 stod de private aktørene, altså private rehabiliteringsinstitusjoner samt private sykehus med driftsavtale, for om lag 65 prosent av den totale aktiviteten innen døgnrehabilitering.

Les mer her.