Bedre tilbud til hjerneskadde

Sunhedsstyrelsen i Danmark har offentliggjort tolv anbefalinger som skal sikre bedre trenings- og rehabiliteringstilbud til mennesker med hjerneskade.

Publisert Sist oppdatert

Mer pasient- og pårørendenær tilnærming, bedre samarbeid mellom de involverte sektorene, og bedre oppfølging av pasientene er blant anbefalingene fra Sundhedsstyrelsen, ifølge fysio.dk.

I tillegg vil man tydeliggjøre pasientenes rettigheter ved hjelp av informasjonsmateriale.

På høy tid

Danske Fysioterapeuter mener det er på høy tid at disse anbefalingene kommer på plass.

- Vi er spesielt fornøyde med at det nå fokuseres på anbefalinger knyttet til volum, kompetanse og utsyr til gjenopptrening på avansert nivå, og til rehabilitering på spesialisert nivå. (…) Denne presiseringen har manglet, og resultert i alt for ulik praksis på landsbasis, sier formann Tina Lambrecht i Danske Fysioterapeuter til nettstedet.

Hvert år får mer enn 20 000 dansker en hjerneskade, ifølge tall fra Sundhedsstyrelsen. I 2015 henviste sykehusene mer enn 7 000 pasienter til gjenopptrening og rehabilitering i kommunene.

Lokalt og nasjonalt

Danske regioner og kommuner skal nå sikre at gjenopptreningen av mennesker med hjerneskade skjer etter kravene som er fremsatt.

- Samtidig mener vi det er behov for oppfølging på nasjonalt nivå. Dette for å sikre at disse konkrete initiativene iverksettes, og for å undersøke effekten de har på kvaliteten i tjenestene, sier Lambrecht.

Les anbefalingene her.