Merete Tønder, leder faggruppen for psykomotorisk fysioterapi.
Merete Tønder, leder faggruppen for psykomotorisk fysioterapi.

Årsmøteseminar faggruppen for psykomotorisk fysioterapi

Lokker med et spennende program

Eline Thornquist og Finn Skårderud er blant foredragsholderne når psykomotorikerne inviterer til årsmøteseminar andre helgen i mars.

Publisert Sist oppdatert

Kort om årsmøtet

Faggruppe: Psykomotorisk fysioterapi

Tidspunkt: Andre helgen i mars

Sted: Digitalt

Trekkplastre: Eline Thornquist og Finn Skårderud.

torÅrsmøteseminaret er det faglige høydepunktet for mange av de 410 medlemmene i faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, men i år må de for første gang møtes digitalt. Leder Merete Tønder oppfordrer folk likevel til å melde seg på.

– Vi er en faggruppe som liker å møtes, og rakk akkurat å gjennomføre det forrige årsmøtet i Trondheim, før landet stengte ned. Det er viktig å skape et møtepunkt, selv om det denne gangen blir på nett, og årsmøtekomiteen har gjort en kjempejobb! Jeg har allerede fått tilbakemeldinger på at programmet er svært attraktivt, spesielt fordi det tar opp tema knyttet til vår kliniske hverdag.

Faglig påfyll

Helgen starter med årsmøte torsdag 10. mars og åresmøteseminar fredakg 11. og lørdag 12. mars. Deretter følger to dager med seminar.

Eline Thornquist, fysioterapeut og professor, innleder lørdagen med et foredrag om «Prøvebehandling- vurderinger og vurderingsgrunnlag», og fortsetter søndag med foredrag om rollen som psykomotoriker. Hun spør: «Den gang da, hva nå?»

Thornquist er ansatt ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet. Hun underviser på masterstudiet og i bachelorutdanningen i fysioterapi, veileder studenter og driver fagutvikling og forskningsvirksomhet. Thornquisthar skrevet flere fagbøker om forskjellige tema innen klinisk fysioterapi, vitenskapsteori og kommunikasjon. Om seg selv skriver hun:

«Jeg er opptatt av å se sammenhenger mellom samfunnsutvikling, endringer i helse- og utdanningssektoren og fagutviklingen i fysioterapi».

Nye innfallsvinkler

Thornquist får selskap av psykiater og professor Finn Skårderud. Det er ikke første gang han snakker til, og med, faggruppen.

– Skårderud er opptatt av å samarbeide med psykomotorikere og er interessert i hvordan vi jobber. Han er dessuten veldig dyktig til å formidle tanker rundt kliniske utfordringer og praksis, så vi er glade for at han også er med, sier Tønder.

Denne gangen skal psykiateren snakke om «mentalisering i terapirommet». Skårderud forklarer begrepet slik i en artikkel for Psykologisk.no:

«Mentalisering, slik jeg bruker det her, viser til at våre erfaringer gjennom hjernens modning og gjennom møtene med andre blir til sinn. Det trengs to hjerner for å skape et sinn (...). Vi erfarer verden og lager våre forestillinger om den. Det er ikke verden vi har i våre hoder, men våre indre og private forestillinger om den. Mentale fenomener, som tanker og følelser, er alltid om noe, til forskjell fra en ting som ikke er om noe, men simpelthen er. En stein er en stein, og har ingen bevissthet. Vi som mennesker, derimot, har forestillinger om oss selv og andre.»

På programmet står også informasjon om utdanningstilbudet i Bergen, Oslo og Tromsø, psykomotorisk fysioterapi i tverrfaglig team, og temaet «det alternative terapirommet», noe som selvfølgelig er høyaktuelt i forbindelse med Covid-19.

– Totalt sett har vi et veldig spennende program. Så jeg håper folk støtter opp og blir med, avslutter Tønder.