Illustrasjon.
Illustrasjon.

Fra jobbmanko til trening ved parkinson

Enkelte tenker de kunne valgt annerledes, om de hadde visst hvor utfordrende det var å få jobb som fysioterapeut etter turnus. I utgave 9 kan du også lese om fagpersoners tips om trening for parkinsonpasienter.

Publisert

Om kort tid kommer Fysioterapeuten nummer 9 hjem til deg. Her kan du lese om flere fysioterapeuters situasjon etter turnus. Mens flere er frustrerte med å gå i vikariater, deler én hvordan han gikk fram for å få tilbud om alle de tre jobbene han søkte på.

I utgaven kan du også lese den vitenskapelige artikkelen om erfaringer med å samarbeide med foreldre til barn som er født med klumpfot. I et fagessay omtales det å vise omsorg i behandlingen av flyktninger, samtidig som fysioterapeuten er bevisst på traumer.

Frisklivssentraler og parkinson

Frisklivssentraler bør tenke nytt og jobbe litt annerledes, mener to forskere. Vi har intervjuet fysioterapeuter på frisklivssentralen i Lillestrøm.

Du får lese om Parkinsonspasienter som må trene med høy intensitet og store bevegelser. Fagkoordinator blir spurt hva som skjer med ParkinsonNet videre, etter måneder med koronastans.

Her leser du i tillegg om Kristin og de andre 2000 pasientene som hvert år opplever å få lammelse i ansiktet av ukjent årsak, og Rikshospitalets tilbud til disse. Rikshospitalet ønsker å få i stand et nærere samarbeid med fysioterapeuter i kommunene.

Jobber med de som skal dø

En fysioterapeut som jobber med palliasjon, blir i spalten «jobben min» spurt om hvordan det er å jobbe med denne pasientgruppa.

Les også om en doktorgrad om korsryggsmerter.