Nyttårsintervju med Gerty Lund ble heller ikke helt som forventet. Vi stakk innom et galleri - og da erfarte vi at Lund er særdeles kunsinteressert.
Nyttårsintervju med Gerty Lund ble heller ikke helt som forventet. Vi stakk innom et galleri - og da erfarte vi at Lund er særdeles kunsinteressert.

Nyttårsintervju med forbundsleder Gerty Lund

Året som ikke ble helt som hun trodde – og slik ser hun på 2021

Da hun sto med nøkkelkortet til Kirkegaten 15 2. januar 2020 så hun for seg å tråkke ned kontorene til sentrale politikere og sørge for å få norske fysioterapeuter på helsekartet. 2020 ble ikke helt slik forbundsleder Gerty Lund hadde tenkt seg.

Publisert

Hun sjonglerer mellom tre skjermer på kontoret. Mailprogrammet er utvilsomt det hun benytter mest. Hver dag ramler det inn forespørsler, meninger, tanker og ideer. Ønsker om hva hun skal gjøre, si, mene og ikke minst «ta tak i».

Gerty Lund leser hver eneste mail. Noen kan hun svare på i blinde. Andre trenger hun tid til, og innimellom søker hun til de over 30 administrative ansatte i Kirkegaten for støtte og hjelp.

- 2020 ble på ingen måter slik jeg hadde tenkt. Absolutt ikke. Jeg hadde store planer og vyer. Tenkte at jeg skulle hit og dit i vårt langstrakte land for å besøke fysioterapeuter der de hører hjemme.

Det har blitt få pauser for Gerty Lund i 2020.
Det har blitt få pauser for Gerty Lund i 2020.

Den gang da for ett år siden

Gerty Lund stryker bort luggen. Den som gjentatte ganger har blitt koronalang i 2020. Kanskje tenker hun tilbake på fredag 22. november 2019. Dagen da hun ble valgt.

Dagen da hun uttrykte at hun gleder seg til å jobbe med forbundsstyret – «en spennende gjeng», dagen hvor hun lovte å være like mye forbundsleder for sykehusansatte som selvstendig næringsdrivende, dagen da hun ville jobbe for at fysioterapeuter «ikke går stille i dørene».

For selv om hun ikke har fått gjort mer enn en brøkdel av det hun planla, har det ikke vært stille rundt forbundslederen. Da fysioterapeuter fra hele landet sendte mailer, tekstmeldinger og skrekkbilder fra Italia, og ba henne stenge klinikkene, sto hun last og brast og forklarte med stoisk ro at det hadde hun ikke juridisk mandat til å gjøre. Det var myndighetenes ansvar.

Da helsemyndighetene stengte dørene til fysioterapiklinikker og behandling, var hun på barrikaden og hadde direkte dialog med Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Da regjeringen brukte unødvendig lang tid på å komme med bransjestandarder for smittevern, jobbet hun til langt på natt for å presse helseministeren og Helsedirektoratet på banen.

Da regjeringen brukte unødvendig lang tid på å komme med bransjestandarder for smittevern, jobbet hun til langt på natt for å presse helseministeren og Helsedirektoratet på banen.

Da kommuneansatte fysioterapeuter ble omdisponert til smittevernsporing, sto hun på barrikadene og forlangte at de skulle tilbake til fysioterapioppgaver. Og da sykehusansatte fysioterapeuter sto i førstelinjen av behandlingen av covid-19-pasienter, var det ingen tvil om at forbundslederen forventet bedre utstyr, trygge arbeidsforhold og kompensasjon for tøffe arbeidshverdager.

Samtidig priser hun seg lykkelig over faggruppenes innsats, og spesielt faggruppen for hjerte- og lungesyke som fikk kurs på plass i rekordfart og satte fokus på manglende kvalitet på smittevernutstyr. Hun er også glad for at NFF er en del av UNIO, som bidro til bedre vilkår for sykepleiere, radiografer – og fysioterapeuter.

Blitt mer synlige

Gerty Lund og NFF har blitt mer synlige i 2020. Og da vi gjestet galleriet nesten vegg i vegg med NFFs kontorer, traff Gerty selveste Morten Krogvold (fotograf i bakgrunn).
Gerty Lund og NFF har blitt mer synlige i 2020. Og da vi gjestet galleriet nesten vegg i vegg med NFFs kontorer, traff Gerty selveste Morten Krogvold (fotograf i bakgrunn).

2020 har vært en storm for norske fysioterapeuter. Forbundslederen har stått midt i stormen, deltatt i nyhetssendinger, stilt opp for journalister i nasjonal presse, vært tilgjengelig for forbundsstyret, ledere av faggrupper, råd og utvalg. Hun har lyttet, reagert, debattert.

Det har knapt vært en pause. Men nå, nå har hun tråkket skiløypene på Geilo og sust ned alpinbakkene ved hytta. Hun har lagt bak seg en forlenget juleferie og ser frem til 2021.

- Jeg håper, sier Gerty Lund. Jeg håper 2021 blir et år hvor fysioterapeuter og fysioterapi løfter seg ytterligere.

Først og fremst er hun spent på hva julen bringer av eventuell smittespredning. Deretter ser hun frem til å følge opp organisasjonsevalueringen NFF har startet med.

- Jeg har store forventninger. Arbeidsgruppen - som består av både politikere og ansatte - er spennende. Jeg har tillit til dem, og gleder meg til å få jevnlige rapporter fra det de gjør. En jobb som skal ende med et forslag til Landsmøtet 2021.

- Jeg har store forventninger. Arbeidsgruppen - som består av både politikere og ansatte - er spennende. Jeg har tillit til dem, og gleder meg til å få jevnlige rapporter fra det de gjør. En jobb som skal ende med et forslag til Landsmøtet 2021.

Gleder seg til 2021

Hun ser også frem til å jobbe opp mot sentrale politikere, samt bidra til at regionlederne jobber mot regionale og lokale politikere. I valgåret 2021 skal fysioterapisaker som rehabilitering, habilitering, flere ansatte fysioterapeuter på helsestasjoner og frisklivssentraler, flere avtalefysioterapeuter, flere ansatte i spesialisthelsetjenesten og flere fysioterapeuter generelt på kartet. Igjen. Veien dit er ikke lett. Det er mange politiske hindre.

- Jeg er skremt over hvordan politiske partier hestehandler for å få gjennomslag. At sukkeravgiften settes ned samtidig som at kravet til én times fysisk aktivitet i skolen fjernes, er umulig å forstå, sier Lund.

Er også bekymret

I kontorlokalene til NFF i Kirkegaten 15.
I kontorlokalene til NFF i Kirkegaten 15.

Hun bekymrer seg også for utviklingen i flere norske kommuner som velger å stramme inn på antallet fysioterapeuter. Erfaringene hennes så langt, er at verken byråkrater eller lokalpolitikere har kunnskap om hva fysioterapi er og at få vet hvor lønnsomt det er.

- Det er vårt ansvar å drive voksenopplæring. Vi må fortelle dem hva vi gjør. Hva vi betyr for folkehelsen generelt og hver enkelt pasient spesielt. Vi – alle som én – må våge å heve våre stemmer slik at alle forstår at vi er langt mer enn noen som masserer på en benk.

Hun er glad for at våre fem regionledere gjør en «formidabel innsats». De har god oversikt, jobber tett med tillitsvalgte og er det Lund betegner som et viktig ledd. Hun synes regionledernes innsats synes for lite internt i NFF, og roper mer enn gjerne ut:

 «Alle fysioterapeuter i Norge har en regionleder nær seg. Bruk dem. De er dyktige og har lang erfaring».

«Alle fysioterapeuter i Norge har en regionleder nær seg. Bruk dem. De er dyktige og har lang erfaring».

- Husk Fysioterapikongressen!

Og før hun tar ordentlig tak i 2021, ber hun deg sette av tiden fra torsdag 17. mars til lørdag 19. mars 2022.

- Ja, da bør enhver fysioterapeut bidra til å skape stolthet rundt faget og bli med på Fysioterapikongressen, sier Gerty Lund.