Ny forskrift stiller krav til helseledere

Flere endringer trer i kraft på helse- og omsorgsfeltet fra 1. januar 2017. Det gjelder blant annet en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringer.

Publisert

Denne forskriften er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) «et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver helt grunnleggende krav som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester, og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok».

Den nye lederforskriften omfatter både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenester i kommunal sektor, inkludert private helseaktører.

Blant de andre endringene som trer i kraft er:

  • Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
  • Endringer i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Endringene er knyttet til innfasing av nye tjenester i godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg.
  • Krav om politiattest for helsepersonell som skal yte kommunale tjenester. Lovendringene innebærer at kommunene skal innhente politiattest fra personell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Du finner en fullstendig oversikt over endringene på lovdata.no.