Rehabilitering etter hodeskade og hjerneslag

Overlege Tanja Karic har utviklet et konsept for tidlig rehabilitering hos pasienter med hjernehinneblødning.

Publisert

Karics doktorgradsarbeid har vist at tidlig rehabilitering etter hodeskade og hjerneslag kan ha en rekke positive effekter mot komplikasjoner i behandlingsforløpet og på senere funksjonsnivå.

Karic disputerer 21. april i fysikalsk medisin og rehabilitering med avhandlingen Early rehabilitation after aneurysmal subarachnoid hemorrhage, ifølge uio.no.

Tidlig rehabilitering

Tidligere har såkalt konservativ sengeleie vært praktisert for pasienter med hjerneblødning fra en utposning på en av pulsårene i hjernen (aneurysmeblødning). Karic har undersøkt hvorvidt rehabiliteringskonseptet hun og medarbeiderne har utviklet er anvendbart, og hvilken arbeidsinnsats som kreves for å utføre tidlig rehabilitering.

Hun har også sett på hvordan tidlig rehabilitering påvirker komplikasjoner i akuttstadiet, og om funksjonsnivået ett år etter hjernehinneblødningen er påvirket som følge av rehabiliteringen.

Positive resultater

Arbeidet er basert på studier av pasienter ved Oslo universitetssykehus med aneurysmal hjernehinneblødning. I 2011 fikk pasientene med tilstanden standardbehandling, mens pasienter med tilsvarende tilstand i 2012 fikk tidlig mobilisering og rehabilitering i tillegg.
Daglige individualiserte rehabiliteringstiltak ble utarbeidet, og det viste seg at tidlig mobilisering og rehabilitering førte til en langt større grad av mobilitet ved utskrivning - uten at komplikasjonene økte.

Studien viste også en positiv effekt av tidlig mobilisering på den mest fryktede komplikasjonen i akuttfasen – forekomsten av alvorlige vasospasmer.

Tidlig mobilisering og rehabilitering ga resultater etter ett år hos pasientene med de mest alvorlige blødningene. Denne undergruppen hadde dobbelt så stor sjanse for å oppnå et bedre funksjonsnivå som følge av tidlig mobilisering og rehabilitering.