Velferdsteknologi i fagutgivelsen 2018

Fysioterapeutens neste fagutgivelse blir nr. 9/2018. Tema denne gangen er Velferdsteknologi.

Publisert Sist oppdatert

Vitenskapelige artikler og fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15.september 2018.

Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter, doktorgradssammendrag og norske sammendrag fra pågående prosjekter og artikler publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 1.november 2018.

Spørsmål og manuskript sendes [email protected] eller [email protected]. Se vår forfatterveileder her.

Vi ser frem til å motta interessante artikkelmanuskript - og til en spennende fagutgivelse!