Leder Ida Bjerke i faggruppen Fysioterapi for eldre måtte avlyse årsmøteseminaret i Tromsø på grunn av koronaviruset.
Leder Ida Bjerke i faggruppen Fysioterapi for eldre måtte avlyse årsmøteseminaret i Tromsø på grunn av koronaviruset.

Avlyser mer på grunn av korona

Flere konferanser for fysioterapeuter er avlyst på grunn av koronaviruset. Det gjelder blant annet årsmøteseminaret til faggruppen Fysioterapi for eldre og NFF Region Midt.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag og fredag skulle NFFs faggruppe Fysioterapi for eldre ha årsmøteseminar i Tromsø. Nå må de avlyse arrangementet på grunn av koronaviruset. Mandag måtte årsmøteseminaret til NFFs Region Midt avlyses.

Barne- og ungdomsfysioterapeutenes årsmøteseminar i Tromsø startet mandag, og har vært holdt som planlagt. Per 10. mars vurderes NFFs kurs og større arrangementer fortløpende av arrangør, men gjennomføres som planlagt dersom ikke annen beskjed blir gitt, ifølge NFFs generalsekretær. Onsdag kveld har forbundsstyret i NFF møte for å diskutere situasjonen. Forbundet har nå laget en egen «spørsmål og svar-side» om korona som finnes HER.

Samfunnsansvar

Faggruppen Fysioterapi for eldre sier at de dessverre så seg nødt til å avlyse, etter at det kom nye retningslinjer fra Helse Nord og helseforetak, og Folkehelseinstituttet (FHI).

-Forelesere og deltakere ble pålagt reiserestriksjoner, og ansatte fra Universitetssykehuset i Nord-Norge fikk ikke delta på seminaret sammen med ansatte i andre helseregioner, forteller faggruppeleder Ida Bjerke. De ventet 35 fysioterapeuter inn til arrangementet.

Hun sier at faggruppa de siste uke har holdt seg oppdatert på retningslinjene til FHI, og hatt dialog med smittevernkontoret i Tromsø. Fram til tirsdag hadde de grønt lys for å gjennomføre.

-Når helseforetakene selv innfører restriksjoner, og FHI kommer med ny informasjon, forholder vi oss selvsagt til disse og respekterer de avgjørelsene som er tatt. Vi tenker dette er et samfunnsansvar vi har som profesjon og helsearbeidere. Vi har gledet oss til seminar, men håper at vi kan gjennomføre det ved en senere anledning, sier Bjerke.

Sykepleierne og legene med restriksjoner

Nylig bestemte Sykepleierforbundet seg for å avlyse alle kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte. Den norske legeforening utsetter større arrangementer, kurs og møter i utlandet. De skriver på nettsiden sin at alle arrangementer med flere enn 50 deltakere avlyses eller utsettes, dersom det ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere risiko for smitte. Begge opplyser at de ikke ønsker å øke risikoen for smittespredning til helsepersonell som har en viktig rolle fremover.

Barne- og ungdomsfysioterapeutene fikk klarsignal

De siste tre dagene har nærmere 200 barne- og ungdomsfysioterapeuter vært samlet til årsmøteseminar i Tromsø. Der ble arrangementet holdt som planlagt.

-Vi hadde tett dialog med smittevernlegen i Tromsø i forkant av seminaret og fikk på bakgrunn av risikovurderingen da klarsignal på å gjennomføre arrangementet. Siste kontakt med smittevernlegen i Tromsø var søndag ettermiddag. På bakgrunn av anbefalingene både til FHI og smittevernlegen, valgte vi å gjennomføre arrangementet som planlagt. Mange jeg har vært i kontakt med hadde klarert med arbeidsgiver at det var greit at de dro. I etterkant har det kommet restriksjoner fra flere arbeidsgivere. Smittesituasjonen i Norge ble søndag formiddag vurdert til å være relativt rolig, men eskalerte etter at seminaret vårt gikk i gang. Det kan hende vi ville vurdert annerledes om seminaret skulle startet i dag, men vi manglet krystallkulen, sier faggruppeleder Kristin Snøan. Hun legger til at 24 av de 220 påmeldte meldte avbud på grunn av restriksjoner fra arbeidsgivere som var innført allerede før arrangementet startet, eller på grunn av sykdom.

-Hotellet hadde innført strenge smittevernrutiner og skjerpede renholdsrutiner, og det var håndsprit over alt. Vi oppfordret deltakerne til å unngå å håndhilse og å klemme, og holde avstand til hverandre. Vi fysioterapeuter har normalt en ganske avslappet holdning til dette, så det var veldig uvant å se hvordan deltakerne holdt påfallende mye avstand når de møtte kolleger de ikke hadde sett på lenge.

Følger situasjonen

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sendte tirsdag ut en epost til medlemmene. Der skrev generalsekretær Elin Robøle Bjor at det per 10. mars ikke er gitt generelle råd om at helsepersonell skal unngå å reise eller delta på større arrangementer. For enkelte medlemsgrupper har imidlertid arbeidsgiver innført egne regler, understreket hun.

- NFFs kurs og større arrangementer vurderes fortløpende av arrangør, men gjennomføres som planlagt dersom ikke annen beskjed blir gitt. Ved bestilling av reiser og hotellopphold i forbindelse med NFFs arrangementer bør du gjøre deg kjent med vilkårene for avbestilling. Kursdeltakere som blir nektet av arbeidsgiver å delta må gi beskjed med en gang, og de må sørge for at eventuelle reiser og hotellopphold avbestilles så raskt som mulig, skrev generalsekretæren.

Rådene kan bli endret. Bjor skriver at de følger situasjonen fortløpende, og ber fysioterapeuter følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.