Førsteamanuensis og fysioterapeut Therese Brovold ved OsloMet.
Førsteamanuensis og fysioterapeut Therese Brovold ved OsloMet.

Fra magasinet

Er fysioterapeuter nøkkelen til bedre folkehelse?

Friskere eldre sparer AS Norge for milliarder av kroner, men har behandling av eldre for lav status – og er fysioterapeuter nøkkelpersoner for bedre folkehelse?

Publisert

Vi er i starten av eldrebølgen, og snart vil det være én million alderspensjonister i Norge. Hvert år får cirka 9.200 nye hofter og litt over 6.000 bytter knær. Et hoftebrudd koster staten cirka 500.000 kroner per år, og enkelte som opplever lårhalsbrudd kommer aldri på beina etter en fallulykke.

Samtidig tyder mye på at eldre ikke prioriteres i helsevesenet. En studie fra noen år tilbake viste at kun 10 prosent av eldre over 70 år ble henvist til hjerterehabilitering. Studier viser også at eldre trenger lenger opptrening etter skader.

Forsker ikke i tvil

-Det er ingen tvil om at behandling av eldre ikke har høy nok status. Det har muligens blitt noe bedre de siste årene, men mange får fortsatt ikke hjelp. Det er urovekkende, ikke minst fordi det reduserer livskvaliteten til hver enkelt. Men også fordi det koster AS Norge milliarder.

Ordene tilhører fysioterapeut og førsteamanuensis Therese Brovold. Hun jobber ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet og er med i forskningsgruppen Aldring, helse og velferd, en gruppe som ledes av nestoren Astrid Bergland.

Uten fysisk aktivitet går det raskt nedover

Brovold er medforfatter til hele 20 vitenskapelige publikasjoner – alle om eldre. Hun har studert og funnet at eldre som blir sengeliggende taper muskelmasse i en langt høyere hastighet enn yngre, at eldre med hjerte- og karsykdom er engstelige for å trene og at eldre som skifter hofter og knær trenger rehabilitering for å raskere komme tilbake på beina.

Samtidig opplever hun at for mange eldre blir sittende i sofaer og stoler på sykehjem og hjemme hos seg selv. De blir apatiske, tiltaksløse, får dårligere balanse, mister matlyst og taper livsgnist og livsglede.

Men når det motsatte skjer, når eldre holder seg friskere, bor hjemme lenger, klarer seg selv og har et aktivt liv, har de det bedre og sparer samfunnet for milliarder av kroner.

Fysioterapeuter har nøklene

Brovold er ikke i tvil; Fysioterapeuter sitter med nøkkelen for at eldre skal få bedre liv.

-Før trodde vi at dårlige helse og skrøpelighet skjedde fordi vi ble eldre, og at vi ikke hadde kontroll på utviklingen. Nå vet vi bedre. Du kan opprettholde god fysisk form helt til du er både 80 og 90 år. Vi eldes både fordi vi blir eldre. Hvordan vi lever har minst like stor betydning. Vi blir fortere eldre hvis vi lever usunt, sier Brovold.

Fysioterapi for eldre nødvendig

Hun mener alle eldre, både friske og de som er demente eller sliter med kroniske helseplager, må få fysioterapi. For selv om en dement person ikke selv tar initiativ til, eller ønsker fysisk aktivitet, bør han eller hun få tilbudet.

-Eldre som er demente blir gjerne apatiske, tiltaksløse og forstår ikke hvorfor de bør være fysisk aktive. Hjerte- og karpasienter blir engstelige og usikre, og velger ofte sofaen fremfor aktiv behandling og kne- og hofteopererte trenger spesifikke øvelser og veiledning for å komme raskt tilbake på beina. Fysioterapeuter gjør eldre friskere. Fysioterapi er sjelden «quick-fix», men krever systematisk individuell tilpasning over tid. Derfor trenger vi flere fysioterapeuter, sier Brovold.