Relationship between level of performance and training characteristics of runners competing in the Oslo Marathon

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 2/2019. 

Leif Inge Tjelta, dr. philos og dosent i treningslære, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. [email protected]

Shaher A. I. Shalfawi, ph.d. og førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Vienna Søyland Dahle, MSc. utdanningsvitenskap med fordypning i idrett/kroppsøving, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 28. november 2018. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Leif Inge Tjelta, Shaher A. I. Shalfawi og Vienna Søyland Dahle. 

Abstract

Aims: The aim of this study was to examine the relationship between performance and training characteristics of recreational runners participating in the BMW Oslo Marathon 2017.

Methods: A descriptive quantitative, cross-sectional research design was used to collect information regarding the participants training characteristics. A total of 2,245 participants (42.6±11.2 years) with 938 female (41.2±10.9 years) and 1,307 males (43.7±11.4 years) who completed either the 10,000m, half-marathon or marathon were included.

Results: Training volume tended to increase with increasing competition distance. A moderate to low negative relationship was observed between weekly training volume and finishing time for all distances. Runners aged ≥41 years tended to run slower than runners aged ≤40 years. Normal weight participants ran faster and trained more compared to overweight participants.

Conclusions: Only small differences in running times were found for any of the distances between runners aged ≤40 and ≥41 years. Runners aged ≥41 years were found to run more km per week compared to runners aged ≥41 years. The runners in the present study trained, on average, fewer km per week than what has previously been reported and recommended for recreational runners in the research literature

Keywords: Training volume, training frequency, gender, BMI.

Sammendrag

Sammenhengen mellom prestasjonsnivå og treningskarakteristika hos løpere som deltar på distansene 10,000 m, halvmaraton og maraton i Oslo Maraton

Bakgrunn: Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom prestasjonsnivå og treningskarakteristika blant deltakere i BMW Oslo Maraton i 2017. 

Materiale og metode: Et deskriptivt, kvantitativt forskningsdesign, i form av en spørreundersøkelse ble benyttet for å innhente informasjon om deltakernes treningsvaner.  Totalt 2.245 deltakere (42.6±11.2 år) hvorav 938 kvinner (41.2±10.9 år) og 1.307 menn (43.7±11.4 år) som løp en av distansene 10,000 m, halvmaraton eller maraton er med i studien.

Resultater: Treningsvolumet hadde en tendens til å øke med lengden av konkurransedistansen. Det ble funnet moderat til lavt negativt samsvar mellom ukentlig treningsvolum og løpstid på alle distanser. Løpere ≥41 år løp litt saktere enn løpere ≤40 år. Normalvektige løpere løp fortere og trente mer enn løpere med overvekt.

Konklusjon: Kun lav statistisk signifikant forskjell i løpstider på alle distanser ble funnet mellom løpere ≤40 og ≥41 år. Det ble videre funnet at løpere ≥41 år løp flere km per uke sammenliknet med løpere ≤40 år. Løperne i denne studien løp i snitt færre km per uke enn det som er rapportert og anbefalt for mosjonister i forskningslitteraturen.

Nøkkelord: Treningsmengde, treningshyppighet, kjønn, KMI.

Les fullversjon av artikkelen i Fysioterapeuten eblad (open access).