-Uheldig å bli venn med pasienter på Facebook

Flere fysioterapeuter har lagt til pasienter som venner på Facebook. Det kan viske ut den profesjonelle rollen og gi utfordringer med taushetsplikten, mener Etisk utvalg.

Publisert

-Fysioterapeuten skal ha en profesjonell avstand til pasienten – det skal være et tydelig skille pasient - behandler. Noen pasienter som går hos fysioterapeuten over tid, kan misforstå relasjonen de får og sende venneforespørsel på Facebook. Vi har hørt fra flere fysioterapeuter at de synes det er vanskelig å skulle avslå forespørselen, sier leder Stig Fløisand i Etisk utvalg.

Han kaller slikt Facebookvennskap uheldig, og sier at dette er mer utbredt enn han først trodde. Fløisand oppfordrer fysioterapeuter til å være reflektert over alle utfordringene et Facebookvennskap kan skape.

-Hva skjer om du ønsker å avslutte behandlingen etter en tid, og pasienten føler at dere har et vennskapelig forhold – hvordan vil han eller hun reagere? Hva om pasienten spør om noen råd på Facebook, og du svarer – hva da med taushetsplikten? spør han.

Kan ta private fleiper som råd

Om du fleiper med dine egne venner på Facebook som har skadet seg, kan pasientene ta dette som profesjonelle råd. Det kan også slå feil ut om pasientene vet om dine private holdninger og meninger når de får helsehjelp. Her er fallgrubene mange, understreker Fløisand.

Lederen i Etisk utvalg oppfordrer alle institutter og arbeidsplasser til å diskutere problemstillingen, og bli enige om en felles policy om at fysioterapeutene ikke legger til pasienter som venner på Facebook.

-På den måten kan fysioterapeuten lettere avslå forespørsler og vise til at dette er en vedtatt policy på arbeidsplassen, sier han.

Vil oppdatere retningslinjene

Nylig ble det kjent at Rådet for sykepleieetikk ønsker å oppdatere sine yrkesetiske retningslinjer med et nytt punkt: «Sykepleieren utviser digital dømmekraft og opptrer bevisst i den digitale verden.» Rådet opplyser at de får stadig flere saker, henvendelser og dilemmaer som går på digitale medier. Også Etisk utvalg sier at de vil diskutere et nytt punkt i Norsk Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer som tar høyde for utfordringene med sosiale medier og andre digitale løsninger.

Sammenblanding av roller

Utvalget har også opplevd å få andre saker om rollesammenblanding som de yrkesetiske retningslinjene ikke dekker. På et institutt som både hadde fysioterapi og vanlige treningstimer som var åpne for alle, hadde de et sosialt arrangement hvor fysioterapeutene og brukerne av treningsstudioet feiret sammen.

-Dette ble en problematisk sammenblanding av roller – de er jo fysioterapeuter på instituttet. De kan ikke bare droppe rollen som fysioterapeut i det ene øyeblikket, sier Fløisand.

I denne saken kunne utvalget bare komme med en oppfordring til instituttet om å reflektere over problemstillingen og unngå å ha slike felles sammenkomster.

-Her så vi at det var et hull i de yrkesetiske retningslinjene. Vi vil jobbe videre med eventuelle endringer i retningslinjene, sier lederen i Etisk utvalg.