- Man må aldri slutte å spørre kundene om hva de vil ha, ifølge Claus Pedersen, bedriftsrådgiver i Danske Fysioterapeuter.
- Man må aldri slutte å spørre kundene om hva de vil ha, ifølge Claus Pedersen, bedriftsrådgiver i Danske Fysioterapeuter.

Ser du kunden i pasienten?

Fysioterapikongressen: All markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Men det er lov å tjene penger på ekstratjenester og god service.

Publisert Sist oppdatert

Er det innafor å si at man er best på rygg i Ålesund? Og hva med yrkestittelen fysioterapeut og healer?

Jorunn Lunde, seniorrådgiver i Fagseksjonen i NFF, og Jan Rino Austdal, advokat i Forhandlingsseksjonen, innledet sesjonen «Markedsføring for næringsdrivende fysioterapeuter» med noen ord om hvilke rammer som gjelder når man skal markedsføre fysioterapitjenester.

Det er tre rettskilder man skal være seg bevisst før man sender folderen til trykkeriet eller satser sparepengene på Google AdWords. Først og fremst gjelder det markedsføringsloven og helsepersonelloven. Er du medlem i NFF, har du i tillegg bundet deg til et sett med yrkesetiske retningslinjer.

Kommunens ansvar

– Hvis du er en del av kommunal helsetjeneste, er det kommunenes ansvar å sørge for at innbyggerne vet hvilke fysioterapitjenester som er tilgjengelige, sa Lunde. 

Hun oppfordret tilhørerne til å passe på at de ble markedsført riktig på kommunens hjemmesider. Ifølge rammeavtalen ASA 4313 (som gjelder for alle kommuner med unntak av Oslo) skal kommunen også synliggjøre kompetansen den enkelte avtalefysioterapeuten besitter. 

Lunde minnet også om at NFFs spesialistordning er etablert i befolkningen og i helsetjenesten for øvrig som en spesialistkompetanse. 

– Det er lov å markedsføre hvilken kompetanse man har. Men det blir ugreit hvis man for eksempel kaller seg spesialist på artrose, sa Lunde.

Katta i sekken

I markedsføringen av helse- og omsorgstjenester skal man ikke dra fordel av manglende kunnskap i befolkningen eller av pasientgruppers uvitenhet eller sårbarhet. Man skal heller ikke fremheve sine egne tjenester på bekostning av andres.

– Du skal ikke kaste bort tiden til pasienten med tiltak som ikke har noen hensikt, eller tilby behandling som ligger utenfor din kompetanse. Vent på vitenskapelig dokumentasjon før du anbefaler et produkt. Kort sagt; ikke selg noe som ikke virker eller pasienten ikke har bruk for, doserte advokat Jan Rino Ausdal fra podiet.  

For den som har offentlig autorisasjon som helsepersonell gjelder helsepersonelloven – også om man måtte ønske å drive alternativ behandling på si. For fysioterapeuter med driftstilskudd står det spesifikt i arbeidsavtalen at man ikke skal drive alternativ behandling i avtaletida.

Slapp med advarsel

«Det er ikke god praksis og benytte ulike alternative behandlingsmetoder sammen med virksomhet som fysioterapeut. Pasienten skal være trygg på at offentlig autorisert fysioterapeut opptrer i henhold til de gjeldende faglige normer for fysioterapivirksomhet», skrev Helsetilsynet i en uttalelse etter at en fysioterapeut hadde analysert blodprøver ved hjelp av lys, samt brukt magneter, mineraler og øreakupunktur i behandlingen. 

Fysioterapeuten slapp med en advarsel fra Helsetilsynet, men mistet avtalen med kommunen.

Verdt å merke seg for alle som driver i den såkalte gråsonen, er at markedsføringsloven pålegger annonsøren å kunne dokumentere alle påstander av faktisk art om en tjeneste eller et produkt.

Viktig med vekst

Markedsføring av fysioterapitjenester er altså full av fallgruver. Men hvilke muligheter finnes for en fremadstormende fysioterapeut som ønsker å øke kundemassen?

Fra Danske Fysioterapeuter, NFFs søsterforbund i Danmark, kom bedriftsrådgiver Claus Pedersen for å dele av sine erfaringer. Til daglig reiser han rundt til selvstendig næringsdrivende medlemmer for å gi gode råd om strategi og markedsføring.

– Hvorfor er det så viktig med markedsføring og vekst, spurte Pedersen, før han svarte på sitt eget spørsmål:
– Det er viktig fordi det kan komme andre aktører og ta deler av markedet. Det verste man kan gjøre som bedriftseier, er å være tilfreds med tingenes tilstand. Man må aldri slutte å spørre kundene hva det er de vil ha.

- Kunder, ikke pasienter

Han mener at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter først og fremst må slutte å omtale dem som kommer inn døren på klinikken som pasienter. De er kunder, som godt kan betale ekstra for gode tjenester. 

En yrkessjåfør som har mye vondt i ryggen, vil ganske sikkert takke ja til en ergonomisk gjennomgang av bilen. Kanskje vil han også betale for en mobilapplikasjon med ryggøvelser som han kan bruke underveis. Og hva med en avlastningspute til førersetet?

– Dette er omsorgssalg, ikke mersalg. Det er god service og til fordel for kunden. I 2015 brukte danskene 21 milliarder kroner av egen lomme på helse. Hvorfor ser ikke flere fysioterapeuter muligheten for å ta en bit av denne kaka, spurte Pedersen.

For at markedsføringen skal få effekt må du vite hvem du skal nå og hvilke behov du skal dekke.
– Vær presis i analysen av målgruppen. Prøv deg frem med ulike strategier og ikke gå for hardt ut, var Pedersens råd til de fremmøtte.

Unaturlig kommersialisering

Fysioterapeut Sølvi Gulbrandsen driver privatpraksis med 50 prosent tilskudd i Sauherad kommune i Telemark. Hun synes markedsføring av fysioterapitjenester er både inspirerende og kontroversielt. 

– Hvorfor deltok du på denne sesjonen?
– Jeg trenger litt inspirasjon og informasjon om hvordan jeg kan markedsføre tjenestene mine. Jeg har nok pasienter, men vil gjerne gjøre kjent for flere hva jeg kan tilby. 

– Hva synes du om å refere til pasientene som kunder?
– For meg er det unaturlig å kommersialisere fysioterapitjenesten på den måten. Jeg ønsker å tenke på pasienten som en jeg kan hjelpe med min kompetanse. Vi skal ikke tilby pasientene behandling de ikke har behov for. Her finnes det en gråsone som fysioterapeuter skal være veldig bevisste på.

– Folk betaler gjerne for egen helse?
– Vi som utøvere av faget skal fokusere på de gruppene som trenger fysioterapi mest. Poenget er å kunne nå ut med informasjon om tjenestene mine til disse gruppene, sa Gulbrandsen.