(Skjermdump fra Collagen Plus sin nettside)
(Skjermdump fra Collagen Plus sin nettside)

Trekker yrkestittel fysioterapeut fra markedsføring

Flere fysioterapeuter har reagert på at en kollega uttaler seg i annonser for et kosttilskudd fordi de mener at effekten ikke er dokumentert. Fysioterapeuten sier nå at han vil trekke yrkestittelen fra reklamen.

Publisert Sist oppdatert

En kampanje på blant annet VG Nett viser en fysioterapeut som sier at han både som fagmann og privatperson er begeistret for kosttilskuddet Collagen Plus. I reklamen sier han seg overbevist og trygg på produktet, og anbefaler det til andre. Flere fysioterapeuter har reagert fordi de mener at det er et produkt uten dokumentert effekt.

Fysioterapeut Ole Tufte sier nå at han etter å ha tenkt på saken og fått høre hva Etisk utvalg i NFF mener om det, har vært i kontakt med produsenten og gjort avtale om at profesjonen hans ikke skal brukes i den videre markedsføringen av produktet.

-Dessverre kan det ta noe tid før alt materiell er korrigert, men prosessen er allerede i gang. Min intensjon har kun vært å kunne formidle min positive erfaring med produktet, sier Tufte.

Han forteller at han har stilt i reklamen fordi han selv opplever å ha hatt god effekt av kosttilskuddet. Etter mange år som fysioterapeut fikk han store smerter i fingerleddene, noe som påvirket yrkesutøvelsen hans. Da han prøvde Collagen Plus, ble han kvitt smertene og kunne også være aktiv i fritidsaktiviteter han slet med tidligere, oppgir Tufte. Han sier at han selv tok kontakt med produsenten og tilbød seg å stille som sannhetsvitne, og understreker at han ikke selger produktet og ikke har fått betalt for å stille opp.

Problematisk ved produkter uten dokumentert effekt

Flere fysioterapeuter har i det siste kontaktet Etisk utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) for å be dem se på saken. Leder Stig Fløisand sier at fysioterapeuten ikke er medlem i NFF og at de derfor ikke har hatt mandat til å behandle saken.

Men temaet markedsføring med fysioterapeut involvert var oppe til diskusjon på utvalgets møte nylig.

-Vi fysioterapeuter har ansvar for informasjon til pasienter om hva som påvirker deres helse positivt eller negativt. Dette er problematisk når autorisert helsepersonell markedsfører produkter uten dokumentert effekt. Pasienten kan bli villedet til å tro at det har en slik effekt, sier medlem Robert Grønbech i utvalget.

Leder Stig Fløisand sier at flere av pasientene hans har spurt om produktet, og gitt uttrykk for at dette er vel noe fysioterapeuter generelt anbefaler.

- Det er uheldig om man bruker yrkestittelen i slik markedsføring. Publikum forstår ikke at fysioterapeuten kan dekke seg bak å oppgi «egne erfaringer», og at ingen eller få andre yrkesutøvere stiller seg bak det. Dermed kan det gå ut over yrkets anseelse og troverdighet, sier han.

Utvalget viser til NFFs yrkesetiske retningslinjer, som sier:

«En fysioterapeut må ikke inngå forbindelser med kommersiell virksomhet, medvirke i salg eller markedsføring av produkter som kan svekke fysioterapifagets anseelse». «Ved offentlig opptreden skal fysioterapeuten gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen virksomhet».

Tidsskriftet Fysioterapeuten har ikke funnet omtale på Collagen Plus sine nettsider av vitenskapelige studier på kosttilskuddet som helhet. De skriver at «våre kosttilskudd er basert på rene, naturlige og godt vitenskapelig dokumenterte ingredienser», og omtaler hvorfor enkeltingredienser er viktige for kroppen, slik som Vitamin C og D. De skriver at kollagen bidrar til normal kollagendannelse som har betydning for leddbruskens og knoklenes normale funksjon.

Kan klage til Helsetilsynet

Etisk utvalg sier at de som reagerer på markedsføring, kan klage fysioterapeuten inn for utvalget om vedkommende er medlem av NFF. Hvis ikke, kan de klage til Helsetilsynet, da basert på helsepersonellovens paragraf 13: «Markedsføring av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Ved markedsføring av virksomhet som yter helsehjelp, gjelder første ledd tilsvarende.»

-Etisk utvalg forventer at fysioterapeuter skal være bevisste når de markedsfører seg selv, tjenester eller produkter, sier Fløisand.

Han legger til at de ser positivt på at flere har kontaktet utvalget om annonseringen av kosttilskuddet, og at det kan tyde på at mange fysioterapeuter reflekterer over temaet.

Fysioterapeuten skrev for noen år siden om LifeWave-plastre, hvor Helsetilsynet blant annet ble spurt om helsepersonell som anbefaler og formidler plasteret, kunne klages inn for dem.

Fysioterapeuten har også tidligere skrevet artikler om sammenblanding mellom fysioterapi og alternativ behandling, og samlokalisering med alternative behandlere. Dette var blant annet temaet her.