Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Opprørt over VG, men ble selv felt i PFU

Ukritisk journalistikk er et problem som potensielt gjør mediene til talerør for eksempelvis kommersielle aktører, skriver forskning.no, som selv nylig ble felt i PFU for uklare skillelinjer.

Publisert Sist oppdatert

I en kommentar kritiserer forskning.no VG for å blande journalistikk og reklame. Den aktuelle saken dreier seg om et nyutviklet treningsarmbånd, med tilhørende app, fra et forskningsmiljø tilknyttet NTNU.

Den 23. august ble forskning.no felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for ikke å lage et tydelig skille mellom redaksjonelt og eierprodusert stoff. Dette er artikler som er produsert av medarbeidere i informasjonsavdelingene ved institusjonene som eier forskning.no.

Uavhengige kilder

Forskning.no peker på at VG ikke kan vise til uavhengige kilder i sin omtale, og at oppfinnerne dermed får fri tilgang til spaltene.

«Men det er noe galt fatt i norsk journalistikk når oppfinnerne av et produkt får være eneste kilde i en panegyrisk hyllest til nettopp dette produktet», står det å lese i saken.

Det spekuleres videre på om årsaken er at det dreier seg om forskningsstoff.

«Både norsk og utenlandsk presse har en lang tradisjon for utsøkt ukritisk dekning av forskningsstoff. Vi tror at forskerne forvalter den objektive sannheten, og dermed trenger vi jo ikke være mer enn entusiastiske mikrofonstativer», skriver forskning.no.

Melk og kjøtt

Forskning.no har selv blitt klaget inn for PFU, og felt, som følge av en serie artikler som har vist til nytten av å drikke melk og spise kjøtt.

Diskusjonen har dreid seg om hvorvidt disse sakene er godt nok merket for å skape et tydelig skille til det redaksjonelle stoffet som journalistene i forskning.no produserer.

Forskning.no ble felt i PFU, og du kan lese mer her.