Svein Aarseth fra Rådet for legeetikk (til venstre) og leder i NFFs etiske utvalg Stig Fløisand ønsker å samarbeide rundt etiske spørsmål.
Svein Aarseth fra Rådet for legeetikk (til venstre) og leder i NFFs etiske utvalg Stig Fløisand ønsker å samarbeide rundt etiske spørsmål.

Ser på etikksamarbeid med leger og sykepleiere

Etisk utvalg i NFF ser nå på mulighetene for å samarbeide med legene og sykepleierne om etiske spørsmål. Aktuelle temaer er prioriteringer i helsetjenesten og markedsføring.

Publisert Sist oppdatert

Rådet for legeetikk deltok nylig på et møte i Etisk utvalg for å dele erfaringer og se på likheter og ulikheter i måter å jobbe på. Legenes etikkleder Svein Aarseth foreslo flere mulige arenaer for samarbeid om etiske spørsmål.

-Hva med å sette opp en felles etikkdag for fysioterapeuter, leger og sykepleiere med tellende timer? Kan vi se på muligheten for å ha noen felles møter med rådet og NFFs etiske utvalg, og vurdere felles uttalelser der det kunne falle seg naturlig? spurte han.

Tellende timer vil i NFF-sammenheng være godkjente kurstimer til en spesialistsøknad.

Prioritering og markedsføring

Etisk utvalg hadde også lederen i Rådet for sykepleieetikk innom tidligere i år. Utvalget sa seg raskt interessert i å diskutere slike felles samarbeidsarenaer.

Aarseth nevnte som eksempler på felles temaer prioritering i helsetjenesten og oppgaveglidning, og hensyn til samfunnsøkonomien versus den enkelte pasient.

-Markedsføring og sosiale medier vil også berøre begge yrkesgrupper, sa leder i Etisk utvalg Stig Fløisand.

Får 40 saker i året

Ifølge legenes etikkleder fikk de i 2016 og 2017 inn henholdsvis 39 og 40 saker. Noen må de si nei til, blant annet der pasienter klager på at de mener legen har skrevet noe uriktig, misvisende eller belastende om dem i journalen.

-Her må Rådet for legeetikk vise til helsepersonellovens regler for retting eller sletting i journal. Ønsker pasienten å klage på at legen sier nei til å endre eller slette opplysninger, må klagen sendes til Fylkesmannen, understreket Aarseth.

Etikklederen fortalte også at det ferskeste medlemmet i Rådet for legeetikk er fysioterapeut i tillegg til radiolog.